Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ

Krzepice, 12 sierpnia 2019 roku

GKR.6733.006.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Jonasza Odrzywołka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid. 206/1 i 207/3 obręb Krzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2019
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • opublikowano:
  12-08-2019 14:02
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • zmodyfikowano:
  12-08-2019 14:02
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 473
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl