Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00

Termin: 13.08.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (2 uchwały)

  PDFUchwała Nr 9.076.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

  PDFUchwała Nr 9.077.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 9.078.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

  PDFUchwała Nr 9.080.2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

  PDFUchwała Nr 9.081.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice "Stare Miasto"

  PDFUchwała Nr 9.082.2019 w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice Stare Miasto.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy

  PDFUchwała Nr 9.083.2019 w sprawie statutu gminy.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  PDFUchwała Nr 9.084.2019 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.085.2019 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci ......pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.086.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego .....pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.087.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023.pdf

 14. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca do 12 sierpnia 2019 roku
 15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2019
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  07-08-2019 11:22
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1017
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl