Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00

Termin: 13.08.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (2 uchwały)

  PDFUchwała Nr 9.076.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf (421,09KB)

  PDFUchwała Nr 9.077.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf (306,78KB)

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 9.078.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (200,50KB)

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

  PDFUchwała Nr 9.080.2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.pdf (172,21KB)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice

  PDFUchwała Nr 9.081.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf (282,24KB)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice "Stare Miasto"

  PDFUchwała Nr 9.082.2019 w sprawie zarządzenia ponownych uzupełniających wyborów do Zarządu Osiedla Krzepice Stare Miasto.pdf (172,20KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy

  PDFUchwała Nr 9.083.2019 w sprawie statutu gminy.pdf (287,64KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  PDFUchwała Nr 9.084.2019 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (175,55KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.085.2019 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci ......pdf (268,81KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.086.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego .....pdf (184,02KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023

  PDFUchwała Nr 9.087.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2019-2023.pdf (4,72MB)

 14. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca do 12 sierpnia 2019 roku
 15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.