Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG

Krzepice, 27 czerwca 2019 roku

GKR.6730.028.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że w dniu 17 czerwca 2019 roku na wniosek Pana Grzegorza Boreckiego działającego w imieniu firmy CRYOGAS M&T POLAND S.A. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działka nr 153/2, położonej w m. Krzepice, obręb Kuźniczka.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2019
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • opublikowano:
  27-06-2019 15:38
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • zmodyfikowano:
  27-06-2019 15:39
  przez: Olga Chęcińska-Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 4453
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl