Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 7.2019

Obrady rozpoczęto 2019-06-25 o godz. 15:04:54, a zakończono o godz. 16:44:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Bożena Kozak
 5. Ryszard Wolak
 6. Mariusz Droś
 7. Damian Pilarz
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:04:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:07:00)

Zgłoszono kandydaturę radnej Bożeny Kozak na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)


4. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (15:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uchwałą nr 7.070.2019 (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok (15:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.071.2019 (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2018 rok (15:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.072.2019 (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (15:42:00)

Zgłoszono  kandydatów:

1) Roman Kudelski - wyraża zgodę

2) Mariusz Droś - wyraża zgodę

3) Marian Rutkowski - wyraża zgodę

Głosowanie nad uchwałą nr 7.073.2019 (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Marian Rutkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza (15:46:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.074.2019 (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marlena Brodziak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


9. Sprawozdania, informacje: (15:51:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 4 do 25 czerwca 2019 roku (15:51:00)


10. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:12:00)


11. Zamknięcie obrad. (16:44:00)


Zakończono sesję (16:44:09)