Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 6.2019

Obrady rozpoczęto 2019-06-04 o godz. 15:02:16, a zakończono o godz. 18:06:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Ryszard Wolak
 5. Mariusz Droś
 6. Damian Pilarz
 7. Mariusz Trawiński
 8. Czesława Dudek
 9. Marian Rutkowski
 10. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marlena Brodziak
 2. Grzegorz Mońka
 3. Bożena Kozak


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:05:00)

Zgłoszono kandydaturę radnej Czesławy Dudek na sekretarza obrad

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:06:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg (15:10:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.053.2019 (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz

Głosowanie nad uchwała Nr 6.054.2019 (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 6.055.2019 (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (15:19:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.056.2019 (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (16:00:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.057.2019 (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku (16:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.058.2019 (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Mariusz Droś


8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice (16:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.059.2019 (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (16:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.060.2019 (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 6.060.2019 (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.061.2019 (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:28:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.062.2019 (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:31:00)

Głosowanie nad uchwała nr 6.063.2019 (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:33:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.064.2019 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (16:36:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.065.2019 (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (16:39:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.066.2019 (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy (16:44:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.067.2019 (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Roman Kudelski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice (16:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.068.2019 (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (16:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 6.069.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz


19. Sprawozdania, informacje: (16:56:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 kwietnia do 4 czerwca 2019 roku (16:56:00)


20. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (17:22:00)


21. Zamknięcie obrad. (18:06:00)


Zakończono sesję (18:06:26)