Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 5.2019

Obrady rozpoczęto 2019-04-10 o godz. 15:03:07, a zakończono o godz. 19:25:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)

zmiana porządku obrad dodanie pkt 17 (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski

Porządek obrad po zmianie (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marian Rutkowski

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:12:00)

Zgłoszono  kandydaturę radnego Mariusza Drosia na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą na sekretarza obrad (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:13:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach (15:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.039.2019 (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (15:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.040.2019 (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 (16:44:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.041.2019 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4.029.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.01.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (16:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.042.2019 (17:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku (17:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.043.2019 (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba


9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (17:18:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.044.2019 (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski


10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Krzepicach (17:21:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.045.2019 (17:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski
 • PRZECIW (3):
  Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz


11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice (17:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.046.2019 (17:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2019 roku (17:28:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.047.2019 (17:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice (17:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.048.2019 (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (17:33:00)

Głosowanie nad uchwałą 5.049.2019 (17:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś


15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice (17:42:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.050.2019 (17:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba


16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3.020.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (17:48:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5.051.2019 (17:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Czesława Dudek, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski


17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego (17:50:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 5,052.2019 (18:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bożena Kozak


18. Sprawozdania, informacje: (18:06:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 stycznia do 10 kwietnia 2019 (18:06:00)


19. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (18:33:00)


20. Zamknięcie obrad. (19:25:00)


Zakończono sesję (19:25:21)