Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

 

PDFOferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów - 2019r..pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.051.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów” zawartego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tygrysy"

PDFzarządzenie o przyznaniu dotacji.pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2019
  przez: Beata Bielecka
 • opublikowano:
  15-03-2019 11:24
  przez: Beata Bielecka
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 09:14
  przez: Beata Bielecka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 2185
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl