Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 4.2019

Obrady rozpoczęto 2019-01-29 o godz. 15:03:33, a zakończono o godz. 16:57:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Bożena Kozak
 4. Ryszard Wolak
 5. Barbara Pilarz
 6. Mariusz Droś
 7. Damian Pilarz
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska
 12. Marlena Brodziak
 13. Roman Kudelski


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:05:00)

Zgłoszono radną Alicję Chęcińską na Sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Kozak


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka


4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza (15:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.027.2019 (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak


5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2019 roku (15:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.028.2019 (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski


6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (15:27:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.029.2019 (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych (15:30:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.030.2019 (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku (15:35:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.031.2019 (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok (15:38:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.032.2019 (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (15:41:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.033.2019 (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług, zmienionej uchwałą Nr 39.370.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku (15:46:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.034.2019 (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba


12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice (15:51:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.035.2019 (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 40.381.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (15:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.036.2019 (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Damian Pilarz, Mateusz Kluba, Czesława Dudek


14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach (16:03:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.037.2019 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok. (16:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 4.038.2019 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba


16. Sprawozdania, informacje: (16:09:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 . (16:09:00)


17. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:37:00)


18. Zamknięcie obrad. (16:57:00)


Zakończono sesję (16:57:49)