Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty 2019 rok.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.5485 Ogłoszony: 05.08.2019 Uchwała nr 8.075.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4379 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.068.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Miasta i Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4378 Ogłoszony: 12.06.2019  Uchwała nr 6.067.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie statutu gminy

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4377 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.061.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4376 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.060.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4375 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.059.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4374 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.058.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4373 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.057.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4372 Ogłoszony: 12.06.2019 Uchwała nr 6.056.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3167 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.050.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3166 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.046.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.3165 Ogłoszony: 15.04.2019 Uchwała nr 5.040.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.941 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.035.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.940 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.033.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.939 Ogłoszony: 04.02.2019 Uchwała nr 4.032.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2019
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  08-02-2019 13:03
  przez: Zdzisława Majorek
 • zmodyfikowano:
  06-08-2019 08:07
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 385
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×