Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.

PDFUchwała nr 7.074.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 7.073.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała nr 7.072.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 7.071.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 7.070.2019 z 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf
PDFUchwała nr 6.069.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.pdf
PDFUchwała nr 6.068.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia statutów osiedli i sołectw.pdf
PDFUchwała nr 6.067.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie statutu gminy.pdf
PDFUchwała nr 6.066.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr 6.065.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.064.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.063.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy.pdf
PDFUchwała nr 6.062.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.061.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddz. przedszkolnych.pdf
PDFUchwała nr 6.060.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.059.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf
PDFUchwała nr 6.058.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.pdf
PDFUchwała nr 6.057.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 6.056.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. metody ustalenia opłaty za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała nr 6.055.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 6.054.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w uchwałach.pdf
PDFUchwała nr 6.053.2019 z 4 czerwca 2019 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w uchwałach.pdf

PDFUchwała nr 5.052.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie stanowiska dot. przywrócenia województwa częstochowskiego.pdf
PDFUchwała nr 5.051.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała nr 5.050.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała nr 5.049.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała nr 5.048.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.047.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFUchwała nr 5.046.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.045.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych.pdf
PDFUchwała nr 5.044.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała nr 5.043.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu kłobuckiego w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 5.042.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia przez Gminę Krzepice kredytu.pdf

PDFUchwała nr 5.041.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 5.040.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 5.039.2019 z 10 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa.pdf

PDFUchwała nr 4.038.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 4.37.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach.pdf
PDFUchwała nr 4.036.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr 4.035.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFUchwała nr 4.034.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała nr 4.033.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 4.032.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 4.031.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.pdf
PDFUchwała nr 4.030.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf
PDFUchwała nr 4.029.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice na spłatę wcześniejszych zobowiązań.pdf
PDFUchwała nr 4.028.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie deficytu budżetu Gminy w 2019 roku.pdf

PDFUchwała nr 4.027.2019 z 29 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2019
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  08-02-2019 13:02
  przez: Zdzisława Majorek
 • zmodyfikowano:
  02-07-2019 10:51
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 998
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×