Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00

Termin: 28.12.2018, g. 08:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.

  PDFUchwała.3.016.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024

  PDFUchwała 3.017.2018 w sprawie zmiany WPF Gminy Krzepice na lata 2018-2024.pdf

 6. Projekt budżetu gminy na 2019 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

   PDFObjaśnienia do uchwały budżetowej na 2019 rok - wydatki.pdf

   PDFObjaśnienia do uchwały budżetowej na 2019 rok - dochody.pdf

   PDFUchwała.3.018.2018 w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026.

  PDFUchwała.3.019.2018w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

  PDFUchwała.3.020.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf

  PDFSzczegółowe wydatki z pkt III Programu Alkoholowego.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

  PDFUchwała.3.021.2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  PDFUchwała.3.022.2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej in icjatywy uchwałodawczej.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

  PDFUchwała.3.023.2018 w sprawie powołania przedstawiciela do rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.

  PDFUchwała.3.024.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku.

  PDFUchwała.3.025.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie pobowru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego.....pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.

  PDFUchwała.3.026.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.pdf

 15. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2018 roku.
 16. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2018
  przez: Zdzisława Majorek
 • opublikowano:
  20-12-2018 14:59
  przez: Zdzisława Majorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1270
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl