Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 2.2018

Obrady rozpoczęto 2018-12-06 o godz. 15:02:06, a zakończono o godz. 17:37:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:02:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:02:00)

Zgłoszono radnego Rafała Balcerzaka na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Bożena Kozak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Tomasz Rakowski, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)

Radni Powiatowi Józef Borecki i Zbigniew Kulej odpowiadali na zadawane pytania.

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Nastąpiła zmiana quorum (15:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz poboru tego podatku. (15:38:00)

Głosowanie nad wnioskiem Komisji (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kudelski, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.009.2018 (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz


5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r. (15:51:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.010.2018 (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz


6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019. (15:58:00)

Głosowanie nad wnioskiem Komisji (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Mariusz Droś

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.011.2018 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak


7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku. (16:05:00)

Głosowanie nad Uchwałą Nr 2.012.2018 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Barbara Pilarz, Czesława Dudek


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. (16:11:00)

Głosowanie nad uchwała nr 2.013.2018 (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak


9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. (16:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 2.014.2018 (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Roman Kudelski


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krzepice (16:26:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 2.015.2018 (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak


11. Sprawozdania, informacje: (16:34:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 listopada do 6 grudnia 2018 roku. (16:34:00)


12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:52:00)


13. Zamknięcie obrad. (17:37:00)


Zakończono sesję (17:37:43)