Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 1.2018

Obrady rozpoczęto 2018-11-20 o godz. 15:03:24, a zakończono o godz. 16:53:17 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Tomasz Rakowski
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Mariusz Droś
 9. Damian Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (15:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 2. Barbara Pilarz


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (15:15:00)


3. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. (15:16:00)


4. Złożenie ślubowania przez radnych. (15:17:00)


5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. (15:20:00)


6. Ustalenie porządku obrad. (15:22:00)

Przegłosowanie 1. wniosku o zmianę porządku obrad (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Kudelski, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Tomasz Rakowski, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

Przegłosowanie prządku obrad ze zmianami. (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska


7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach (15:39:00)

       a. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady (15:39:00)

Skład Komisji Skrutacyjnej: Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka.

Przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka

       b. Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego rady (15:45:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Czesława Dudek

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach prowadzenia sesji od Radnego Seniora. (15:56:00)


9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. (16:03:00)

Głosownie nad uchwałą nr 1.002.2018 (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka


10. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (16:16:00)

głosowanie w sprawie składu ilościowego komisji (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Grzegorz Mońka, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz

uchwała 1.003. 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Czesława Dudek, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Kudelski


11. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, (16:26:00)

uchwała 1.004.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak


12. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania (16:29:00)

uchwała 1.005.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak


13. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania (16:31:00)

uchwała 1.006.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Tomasz Rakowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba


14. ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania (16:34:00)

uchwała 1.007.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kudelski, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Mariusz Trawiński, Ryszard Wolak, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Mariusz Droś


15. ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania (16:37:00)

uchwała 1.008.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Pilarz, Roman Kudelski, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Tomasz Rakowski, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


16. Wolne wnioski. (16:39:00)

 • Radny Roman Kudelski wnosi o obniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Sienkiewicza.

 • Radny Damian Pilarz poruszył sprawę kadencyjności sołtysów, aby trwała tak samo jak Rady 5 lat.

 • Radny Tomasz Rakowski wnosi aby podczas prac przy zmianie statutu wprowadzić również zapis dotyczący sposobu głosowania. 

 • Radny Rafał Balcerzak zgłosił dwa  wnioski, 1 dotyczący braku oświetlenia przy wlocie na obwodnicę przy stacji Lotos, drugi dotyczący parkowania  na chodniku przy sklepie syndykat.

 • Radna Alicja Chęcińska prosi o wycięcie odrostów drzew przy drodze na Parcelach.

 • Radny Grzegorz Mońka zgłosił  na ul. Słowackiego rozkopana kostka brukowa.

 • Radna Bożena Kozak zgłosiła sprawę progów zwalniających przy ul. Mickiewicza. 


17. Zamknięcie sesji. (16:53:00)


Zakończono sesję (16:53:17)