Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Krzepice, 09 listopada 2018 roku

 

GKR.6730.071.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami)  zawiadamia się,  że na wniosek Pana Józefa Lazarka zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej i przepławki dla ryb przy jazie ruchomym w km 36+750 rzeki Liswarty, zlokalizowanego na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działki nr 1219, 1220, 1156, 1155/1, 1157/3, 1158/1, 1159/1, położonej w m. Krzepice, obręb Kuźniczka.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2018
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  09-11-2018 11:42
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  09-11-2018 11:46
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1102
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl