Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.

K O M U N I K A T

 

Zasady umieszczania plakatów wyborczych w pasach dróg gminnych.

 

 

Burmistrz Krzepic sprawujący funkcję zarządcy dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzepice informuje, że w pasach dróg gminnych umieszczanie plakatów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego i wniesienie określonej uchwałą Rady Miejskiej opłaty. Zgoda właściciela lub zarządcy obiektu o której mowa w art. 110 ustawy Kodeks Wyborczy, nie zwalnia od uzyskania wymienionej wyżej decyzji administracyjnej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza w drodze administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. Plakaty wyborcze umieszczone w pasie drogowym bez wymaganej decyzji administracyjnej powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą usuwane z pasa drogowego.

 

 

Krzepice dnia 3.10.2018

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2018
  przez: Krystian Kotynia
 • opublikowano:
  03-10-2018 15:04
  przez: Bożena Kostrubiec
 • zmodyfikowano:
  03-10-2018 15:08
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Krzepic
  odwiedzin: 1138
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl