Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018

PDFPostanowienie o zwołaniu sesji na dzień 11 września 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr 371 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr 372 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr 373 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr 374 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 376 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.336.2018 w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała Nr 377 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.337.2018 w sprawie podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzibobwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFUchwała Nr 378 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzienic oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
PDFUchwała Nr 379 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr 380 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojó alkoholowych na terenie Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 381 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr 382 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 383 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała Nr 384 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stabnowiącej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 385 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomościstanowiacej własność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 386 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej włsność Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała Nr 387 w sprawie wyrażenia zgody nha zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 388 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.333.2018 RM w Krzepicach z dnia 27.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.pdf