Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgloszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf

DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór Umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:
PDFPB- KD1.pdf
PDFPB- KD2.pdf
PDFPB-CZ ELEK .PDF
PDFPROJEKT ZJAZDU.pdf
PDFPZT Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ.pdf
PDFDOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFINFORMACJA BIOZ .PDF

PDFDOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFTYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFOPERAT.pdf

Korekta przekrojów i zestawienie mas ziemnych:
PDFPlan syt.pdf
PDFPrzekrój.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
PDFSPECYFIKACJA.pdf

Przedmiary robót:
PDFKANAŁ DESZCZOWY PR.pdf
PDFOŚWIETLENIE PR.pdf
PDFPARKING CZ DROGOWA PR.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI

PDFPytania i odpowiedzi dot SIWZ.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2018
  przez: Bożena Kostrubiec
 • opublikowano:
  13-06-2018 15:20
  przez: Bożena Kostrubiec
 • zmodyfikowano:
  06-07-2018 10:21
  przez: Bożena Kostrubiec
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 1315
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl