Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 05.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały:

  1. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Konsultacje są prowadzone w dniach od 05.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@krzepice.pl

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.441.2016 Burmistrza Krzepic z dnia 1 czerwca 2018r.

PDFZarządzenie nr 0050.441.2018 z 1 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf