Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo

Krzepice, 27 marca 2018 roku

GKR.6733.001.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) z a w i a d a m, że w dniu na wniosek Gminy Krzepice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 639027S – ul. Rolnicza w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 3011/3 i 1720/3 położonych w Krzepicach.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od dnia sporządzenia obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2018
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  29-03-2018 12:21
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 2313
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl