Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip
ZIPDECYZJE I UZGODNIENIA.zip
PDFDecyzja na lokalizacje kanalizacji w drodze gminnej.pdf
PDFDecyzja na lokalizację kanalizacji w drodze powiatowej.pdf
PDFUzgodnienie przejscia trasy kanalizacji przez rzeki Liswarta i Pankówka.pdf

ZIPPROJKET WYKONAWCZY.zip

PDFGeotechniczne warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej.pdf

ZIPPROJEKT BUDOWLANY REMONTU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.zip
ZIPPROJEKT WYKONAWCZY REMONTU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.zip
Przedmiary robót:
PDFprzedmiar robót budowa kanalizacji.pdf
PDFPrzedmiar robót - uzupełnienie.PDF
PDFprzedmiar robót remont przepompowni w ul. Kuźniczka.pdf
STWiORB

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
Informacja:
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Janusz Kopacz
 • opublikowano:
  05-03-2018 11:28
  przez: Bożena Kostrubiec
 • zmodyfikowano:
  18-04-2018 12:54
  przez: Bożena Kostrubiec
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
  odwiedzin: 1783
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl