Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KURENDA dot. wałęsających się psów

                                                                                              K U R E N D A

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się psów, które powodują poważne zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi, a w szczególności dla dzieci – Urząd Miejski w Krzepicach wzywa do bezwzględnego trzymania psów w zamkniętych posesjach. Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Nieprzestrzeganie powyższego nakazu będzie skutkowało wyłapaniem zwierzęcia oraz obciążeniem właściciela lub opiekuna kosztami wyłapania
i opieki nad zwierzęciem w schronisku
.

                                                                                                                                          Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                         Krystian Kotynia