Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050. 371.2017

Burmistrza Krzepic z dnia 08 grudnia 2017 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) przeznacza do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Krzepice.

  • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 08 grudnia 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku .

  • Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w umowie.

  • Umowy zostaną zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami.