Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050. 371.2017

Burmistrza Krzepic z dnia 08 grudnia 2017 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) przeznacza do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Krzepice.

 • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 08 grudnia 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku .

 • Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w umowie.

 • Umowy zostaną zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  08-12-2017 09:40
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  08-12-2017 09:48
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 1608
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl