Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
36527527113740047638667644637155061115670000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 110272
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 80307
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 65365
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 61092
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 57197
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 52017
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 38033
 8. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 30927
 9. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 30897
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 27186
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 25454
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18267
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16034
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15188
 15. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 12512
 16. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 11020
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 10961
 18. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 9908
 19. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 8659
 20. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 8391
 21. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 8191
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7978
 23. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7682
 24. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 7670
 25. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7532
 26. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 7496
 27. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 7476
 28. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 7458
 29. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 7411
 30. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 7329
 31. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 7303
 32. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 7287
 33. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 7250
 34. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 7245
 35. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 7206
 36. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 7155
 37. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 6921
 38. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6864
 39. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 6735
 40. Wybory
  Wyświetleń: 6599
 41. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6490
 42. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6414
 43. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 6328
 44. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6194
 45. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6170
 46. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6112
 47. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 6112
 48. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 6110
 49. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 6044
 50. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 6032
 51. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6028
 52. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 5974
 53. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 5942
 54. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 5853
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5821
 56. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5663
 57. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 5613
 58. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 5560
 59. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 5557
 60. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5504
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5470
 62. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 5389
 63. Rada Miejska
  Wyświetleń: 5371
 64. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 5328
 65. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5328
 66. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5305
 67. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 5213
 68. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 5157
 69. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5133
 70. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5127
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5099
 72. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5060
 73. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 5036
 74. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 5000
 75. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 4996
 76. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 4927
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4920
 78. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4829
 79. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 4753
 80. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4732
 81. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4709
 82. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 4639
 83. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 4602
 84. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4569
 85. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4505
 86. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4478
 87. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 4456
 88. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4402
 89. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 4399
 90. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4397
 91. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4332
 92. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 4323
 93. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 4322
 94. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4300
 95. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4290
 96. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4264
 97. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4233
 98. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4226
 99. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 4217
 100. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 4200
 101. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4168
 102. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 4149
 103. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 4142
 104. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4133
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4118
 106. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4078
 107. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4028
 108. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4005
 109. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 4002
 110. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3931
 111. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3930
 112. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3888
 113. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3887
 114. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 3876
 115. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3858
 116. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 3854
 117. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 3852
 118. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 3852
 119. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3849
 120. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3829
 121. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 3817
 122. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 3813
 123. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 3796
 124. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 3775
 125. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3694
 126. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 3667
 127. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 3656
 128. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3652
 129. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3608
 130. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3541
 131. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3523
 132. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3496
 133. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3489
 134. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3483
 135. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 3481
 136. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3471
 137. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 3456
 138. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3435
 139. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 3391
 140. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3390
 141. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3380
 142. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3373
 143. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3361
 144. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3331
 145. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3316
 146. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 3307
 147. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3294
 148. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3286
 149. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3284
 150. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 3239
 151. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3236
 152. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3233
 153. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3214
 154. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3151
 155. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3124
 156. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3114
 157. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 3100
 158. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3072
 159. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3068
 160. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3018
 161. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3018
 162. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 2969
 163. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2969
 164. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 2956
 165. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2955
 166. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2947
 167. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2936
 168. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 2935
 169. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2931
 170. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2917
 171. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 2912
 172. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 2906
 173. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 2899
 174. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2888
 175. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2877
 176. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2871
 177. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 2868
 178. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2855
 179. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2851
 180. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2845
 181. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2835
 182. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2824
 183. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2816
 184. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 2815
 185. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2809
 186. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2799
 187. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2797
 188. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2793
 189. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 2776
 190. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2773
 191. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 2751
 192. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2714
 193. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2702
 194. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2686
 195. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2685
 196. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2684
 197. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2684
 198. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2663
 199. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2661
 200. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2649
 201. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2645
 202. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2637
 203. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2630
 204. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2586
 205. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2583
 206. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2575
 207. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2573
 208. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2560
 209. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2558
 210. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2552
 211. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2548
 212. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2544
 213. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2528
 214. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2493
 215. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2484
 216. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2484
 217. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2473
 218. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2470
 219. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 2465
 220. Petycje
  Wyświetleń: 2444
 221. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2440
 222. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2426
 223. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 2424
 224. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2390
 225. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2369
 226. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2360
 227. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 2352
 228. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2350
 229. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2347
 230. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2341
 231. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2336
 232. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2328
 233. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2318
 234. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2306
 235. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2289
 236. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 2279
 237. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2278
 238. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2277
 239. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2267
 240. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2261
 241. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2260
 242. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2256
 243. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2255
 244. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 2251
 245. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2243
 246. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2241
 247. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2223
 248. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 2217
 249. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2214
 250. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2213
 251. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2207
 252. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2198
 253. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2187
 254. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2185
 255. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2183
 256. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2177
 257. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2173
 258. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2173
 259. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2167
 260. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2166
 261. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2157
 262. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2150
 263. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2148
 264. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2142
 265. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2137
 266. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 2136
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2135
 268. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2133
 269. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2122
 270. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2121
 271. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 2105
 272. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2099
 273. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2096
 274. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2081
 275. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2067
 276. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2063
 277. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2062
 278. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2062
 279. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2060
 280. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2057
 281. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2051
 282. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2050
 283. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2049
 284. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2041
 285. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2037
 286. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2036
 287. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2012
 288. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2009
 289. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2009
 290. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2006
 291. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2004
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 1992
 293. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1990
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1990
 295. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1988
 296. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1975
 297. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1968
 298. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1965
 299. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1963
 300. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1959
 301. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1959
 302. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1949
 303. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1946
 304. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 1940
 305. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 1931
 306. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1922
 307. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1912
 308. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1912
 309. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1906
 310. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1902
 311. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1896
 312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1894
 313. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1889
 314. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1888
 315. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1877
 316. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1870
 317. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1866
 318. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1865
 319. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1861
 320. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 1851
 321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1851
 322. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1849
 323. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1847
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1847
 325. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1844
 326. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1841
 327. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1838
 328. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1838
 329. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1834
 330. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 1819
 331. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1819
 332. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1813
 333. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1803
 334. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 1803
 335. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1796
 336. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1793
 337. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1791
 338. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1791
 339. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1787
 340. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1786
 341. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 1784
 342. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 1780
 343. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1776
 344. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1775
 345. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1767
 346. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 1762
 347. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1755
 348. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1752
 349. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1749
 350. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1747
 351. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1745
 352. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 1744
 353. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1743
 354. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1739
 355. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1739
 356. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 1738
 357. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1738
 358. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1736
 359. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 1736
 360. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1736
 361. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1735
 362. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1733
 363. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1722
 364. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1722
 365. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1713
 366. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1712
 367. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 1709
 368. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1708
 369. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1707
 370. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1706
 371. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 1704
 372. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1703
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1678
 374. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1676
 375. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1668
 376. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1665
 377. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 1662
 378. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1662
 379. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1648
 380. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 1642
 381. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1641
 382. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 1616
 383. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 1614
 384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1598
 385. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1592
 386. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1583
 387. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1583
 388. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1581
 389. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1572
 390. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1561
 391. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1558
 392. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1552
 393. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1548
 394. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1546
 395. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1544
 396. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1544
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1538
 398. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1535
 399. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1533
 400. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1532
 401. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1531
 402. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1531
 403. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1529
 404. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1528
 405. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 1527
 406. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1527
 407. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1525
 408. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1522
 409. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1512
 410. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1499
 411. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1495
 412. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1492
 413. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 1482
 414. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1476
 415. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1474
 416. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1463
 417. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1459
 418. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1455
 419. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1453
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1447
 421. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1442
 422. Wzory druków
  Wyświetleń: 1429
 423. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 1428
 424. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1426
 425. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 1422
 426. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 1420
 427. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1418
 428. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1413
 429. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1410
 430. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1409
 431. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1407
 432. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1404
 433. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 1402
 434. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1401
 435. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1397
 436. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1393
 437. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1389
 438. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1372
 439. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1372
 440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1368
 441. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1367
 442. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1365
 443. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1361
 444. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1358
 445. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1353
 446. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1353
 447. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1350
 448. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1350
 449. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1350
 450. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1344
 451. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1334
 452. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1333
 453. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1331
 454. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1330
 455. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 1322
 456. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1319
 457. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1316
 458. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1291
 459. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1285
 460. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1283
 461. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1275
 462. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1271
 463. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 1270
 464. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1265
 465. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1264
 466. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1255
 467. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1253
 468. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1249
 469. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1244
 470. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1234
 471. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1232
 472. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1229
 473. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1222
 474. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1213
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1213
 476. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1209
 477. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1207
 478. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1205
 479. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1204
 480. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1197
 481. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1195
 482. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1194
 483. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1179
 484. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1179
 485. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1178
 486. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 1177
 487. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1175
 488. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1167
 489. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1166
 490. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 1159
 491. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1149
 492. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1148
 493. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 1146
 494. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1135
 495. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1130
 496. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1125
 497. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1118
 498. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1116
 499. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1113
 500. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1110
 501. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1109
 502. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1100
 503. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1097
 504. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 1096
 505. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1090
 506. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1088
 507. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1087
 508. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1086
 509. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1085
 510. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1075
 511. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1070
 512. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1069
 513. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1067
 514. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 1062
 515. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1060
 516. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1058
 517. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1045
 518. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1041
 519. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1036
 520. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1034
 521. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1034
 522. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1028
 523. Komunikaty
  Wyświetleń: 1026
 524. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1026
 525. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 999
 526. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 998
 527. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 987
 528. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 953
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 948
 530. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 947
 531. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 941
 532. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 933
 533. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 927
 534. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 926
 535. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 923
 536. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 918
 537. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 916
 538. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 913
 539. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 897
 540. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 887
 541. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 883
 542. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 879
 543. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 878
 544. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 878
 545. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 876
 546. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 868
 547. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 864
 548. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 862
 549. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 849
 550. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 848
 551. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 841
 552. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 840
 553. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 833
 554. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 832
 555. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 830
 556. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 829
 557. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 829
 558. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 828
 559. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 827
 560. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 827
 561. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 827
 562. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 813
 563. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 810
 564. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 809
 565. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 805
 566. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 805
 567. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 793
 568. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 793
 569. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 789
 570. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 783
 571. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 781
 572. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 774
 573. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 770
 574. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 768
 575. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 763
 576. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 762
 577. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 761
 578. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 758
 579. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 756
 580. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 753
 581. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 751
 582. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 746
 583. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 744
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 741
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 741
 586. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 738
 587. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 738
 588. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 738
 589. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 733
 590. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 731
 591. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 728
 592. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 722
 593. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 720
 594. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 718
 595. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 717
 596. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 713
 597. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 710
 598. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 704
 599. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 703
 600. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 703
 601. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 696
 602. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 694
 603. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 693
 604. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 692
 605. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 691
 606. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 686
 607. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 686
 608. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 679
 609. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 679
 610. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 670
 611. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 669
 612. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 660
 613. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 654
 614. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 650
 615. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 649
 616. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 646
 617. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 637
 618. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 631
 619. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 631
 620. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 627
 621. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 625
 622. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 618
 623. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 617
 624. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 616
 625. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 612
 626. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 602
 627. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 601
 628. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 601
 629. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 591
 630. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 587
 631. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 587
 632. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 581
 633. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 579
 634. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 577
 635. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 571
 636. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 571
 637. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 569
 638. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 567
 639. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 565
 640. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 564
 641. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 561
 642. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 560
 643. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 559
 644. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 558
 645. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 556
 646. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 555
 647. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 555
 648. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 551
 649. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 549
 650. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 544
 651. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 542
 652. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 540
 653. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 540
 654. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 536
 655. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 535
 656. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 529
 657. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 523
 658. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 522
 659. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 520
 660. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 518
 661. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 515
 662. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 514
 663. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 513
 664. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 512
 665. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 511
 666. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 510
 667. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 508
 668. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 506
 669. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 505
 670. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 499
 671. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 497
 672. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 493
 673. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 490
 674. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 487
 675. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 487
 676. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 485
 677. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 483
 678. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 482
 679. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 481
 680. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 480
 681. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 480
 682. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 480
 683. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 477
 684. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 476
 685. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 473
 686. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 470
 687. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 468
 688. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 467
 689. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 463
 690. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 462
 691. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 459
 692. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 458
 693. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 457
 694. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 455
 695. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 454
 696. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 450
 697. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 446
 698. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 445
 699. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 444
 700. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 438
 701. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 436
 702. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 433
 703. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 433
 704. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 430
 705. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 429
 706. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 425
 707. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 423
 708. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 418
 709. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 417
 710. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 416
 711. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 414
 712. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 413
 713. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 411
 714. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 410
 715. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 399
 716. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 399
 717. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 389
 718. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 388
 719. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 386
 720. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 381
 721. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 364
 722. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 355
 723. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 355
 724. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 343
 725. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 341
 726. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 341
 727. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 332
 728. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 331
 729. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 329
 730. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 328
 731. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 328
 732. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 323
 733. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 322
 734. Petycja Nr 5.2020
  Wyświetleń: 319
 735. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 318
 736. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 314
 737. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 313
 738. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 308
 739. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 308
 740. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 308
 741. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 306
 742. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 304
 743. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 303
 744. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 303
 745. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 301
 746. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 301
 747. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 300
 748. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 300
 749. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 299
 750. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 299
 751. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 296
 752. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 287
 753. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 285
 754. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 279
 755. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 278
 756. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 275
 757. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 275
 758. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 271
 759. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 269
 760. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 267
 761. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 264
 762. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 260
 763. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 256
 764. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 255
 765. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 253
 766. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 247
 767. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 232
 768. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 221
 769. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 218
 770. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 218
 771. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 217
 772. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 214
 773. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 214
 774. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 212
 775. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 211
 776. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 208
 777. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 207
 778. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 195
 779. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 195
 780. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 194
 781. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 191
 782. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 191
 783. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 186
 784. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 176
 785. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 175
 786. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 171
 787. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 161
 788. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 158
 789. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 152
 790. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 150
 791. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 149
 792. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 142
 793. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 141
 794. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 130
 795. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Ogrodowej, Krótkiej i Ciasnej
  Wyświetleń: 127
 796. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 126
 797. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 125
 798. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 121
 799. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 114
 800. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 111
 801. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 103
 802. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 102
 803. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 804. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 94
 805. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 94
 806. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 86
 807. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 78
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl