Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
540765699651344554055688178642526623461220864000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425344009742336509146851945574516274073748063508783360077919
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297092313519502407682581523226230292511224466436213399038128
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106391457317311155511495416894168353130014904283961681921369
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0096510694556746833079068434119161002710693
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 92361
 2. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 54258
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 53968
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 53035
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 46039
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 44050
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 26279
 8. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 23960
 9. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 21833
 10. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 20873
 11. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 18861
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 13579
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 13347
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13311
 15. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 9184
 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 9179
 17. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 8963
 18. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 8618
 19. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 7174
 20. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 6975
 21. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 6960
 22. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 6938
 23. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 6914
 24. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 6903
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6863
 26. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6845
 27. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 6819
 28. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 6737
 29. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 6631
 30. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6460
 31. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 6322
 32. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6315
 33. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 6256
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 6235
 35. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 6187
 36. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 5775
 37. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 5687
 38. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 5685
 39. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 5660
 40. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 5637
 41. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 5566
 42. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5514
 43. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5487
 44. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5483
 45. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 5466
 46. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 5445
 47. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 5402
 48. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 5369
 49. Wybory
  Wyświetleń: 5332
 50. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 5300
 51. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 5132
 52. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 5098
 53. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5094
 54. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5058
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5028
 56. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5009
 57. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 4948
 58. Rada Miejska
  Wyświetleń: 4899
 59. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 4860
 60. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 4844
 61. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 4700
 62. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 4684
 63. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 4675
 64. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 4654
 65. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 4627
 66. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4608
 67. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4591
 68. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 4537
 69. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 4507
 70. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 4460
 71. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 4442
 72. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4427
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4413
 74. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 4410
 75. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 4344
 76. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4341
 77. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 4178
 78. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 4144
 79. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4125
 80. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 4037
 81. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4030
 82. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4006
 83. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4001
 84. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3989
 85. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3971
 86. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 3964
 87. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 3951
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3906
 89. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 3873
 90. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 3864
 91. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3832
 92. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 3831
 93. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3821
 94. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 3789
 95. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3747
 96. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 3737
 97. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3713
 98. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 3709
 99. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 3643
 100. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3618
 101. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3601
 102. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3585
 103. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 3576
 104. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3548
 105. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3536
 106. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3509
 107. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 3470
 108. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3434
 109. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 3433
 110. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 3433
 111. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 3403
 112. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 3392
 113. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3369
 114. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 3348
 115. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3342
 116. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3331
 117. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 3330
 118. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 3322
 119. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3310
 120. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3299
 121. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 3250
 122. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3245
 123. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3230
 124. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3222
 125. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 3213
 126. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3159
 127. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3128
 128. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 3095
 129. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3093
 130. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3074
 131. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3061
 132. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3060
 133. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3052
 134. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 3046
 135. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3024
 136. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3013
 137. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 2997
 138. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 2991
 139. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2985
 140. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2976
 141. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2963
 142. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 2958
 143. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 2937
 144. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2911
 145. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2910
 146. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2890
 147. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 2862
 148. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2844
 149. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2830
 150. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2793
 151. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2790
 152. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2783
 153. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2752
 154. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 2746
 155. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2738
 156. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2720
 157. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 2658
 158. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2630
 159. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2617
 160. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2614
 161. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2603
 162. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2597
 163. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2581
 164. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 2577
 165. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2567
 166. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2525
 167. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 2513
 168. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 2503
 169. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2501
 170. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2491
 171. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2484
 172. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2469
 173. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2464
 174. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2463
 175. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 2444
 176. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 2441
 177. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2440
 178. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 2419
 179. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 2406
 180. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2402
 181. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2401
 182. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 2389
 183. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2378
 184. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 2377
 185. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2374
 186. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2369
 187. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2366
 188. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2364
 189. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2356
 190. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2343
 191. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2335
 192. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2335
 193. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2304
 194. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2293
 195. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2253
 196. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2252
 197. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2245
 198. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2242
 199. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2229
 200. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych
  Wyświetleń: 2221
 201. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2203
 202. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2189
 203. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2181
 204. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2179
 205. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2161
 206. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 2143
 207. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2139
 208. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2128
 209. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2127
 210. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2114
 211. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2114
 212. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2109
 213. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2109
 214. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2093
 215. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2083
 216. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2078
 217. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2062
 218. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2045
 219. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 2043
 220. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2038
 221. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2031
 222. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2022
 223. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2019
 224. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1998
 225. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1985
 226. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 1985
 227. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1977
 228. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1960
 229. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1955
 230. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1928
 231. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 1928
 232. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 1920
 233. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1913
 234. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 1900
 235. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1884
 236. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 1882
 237. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1873
 238. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1861
 239. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1857
 240. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1854
 241. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 1853
 242. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1851
 243. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1846
 244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 1845
 245. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 1841
 246. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1840
 247. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1838
 248. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1836
 249. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 1829
 250. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1824
 251. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1822
 252. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1805
 253. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1794
 254. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1793
 255. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1790
 256. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 1788
 257. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1788
 258. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 1788
 259. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 1786
 260. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1779
 261. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1768
 262. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1754
 263. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 1754
 264. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1752
 265. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1746
 266. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1735
 267. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1734
 268. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1732
 269. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1728
 270. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1723
 271. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1720
 272. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1715
 273. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1708
 274. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 1699
 275. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1698
 276. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1685
 277. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 1684
 278. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1682
 279. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1680
 280. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1679
 281. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1672
 282. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1670
 283. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 1666
 284. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1658
 285. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1654
 286. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1652
 287. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 1652
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 1644
 289. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1643
 290. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1633
 291. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1632
 292. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1631
 293. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1615
 294. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1602
 295. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1601
 296. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 1596
 297. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1588
 298. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1582
 299. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1581
 300. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1576
 301. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 1575
 302. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1574
 303. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1573
 304. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1571
 305. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1566
 306. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1566
 307. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 1561
 308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1548
 309. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 1542
 310. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1531
 311. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1528
 312. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 1524
 313. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1519
 314. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1519
 315. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 1518
 316. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1508
 317. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1496
 318. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1494
 319. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1491
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1490
 321. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1489
 322. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1483
 323. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1482
 324. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 1476
 325. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1470
 326. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1469
 327. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1469
 328. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1467
 329. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 1465
 330. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1460
 331. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1458
 332. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1457
 333. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1455
 334. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1452
 335. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1449
 336. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1448
 337. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1441
 338. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1438
 339. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1429
 340. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 1425
 341. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1414
 342. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1414
 343. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1396
 344. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1389
 345. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1383
 346. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 1380
 347. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 1379
 348. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1378
 349. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1375
 350. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1363
 351. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1362
 352. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1358
 353. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 1352
 354. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1351
 355. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1349
 356. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1347
 357. Petycje
  Wyświetleń: 1340
 358. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1337
 359. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1336
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 1331
 361. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 1325
 362. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1320
 363. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1314
 364. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1313
 365. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1311
 366. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1308
 367. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1308
 368. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1301
 369. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1300
 370. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 1298
 371. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1295
 372. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1295
 373. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1291
 374. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1278
 375. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1269
 376. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1263
 377. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 1263
 378. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 1260
 379. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1259
 380. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1257
 381. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 1256
 382. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1256
 383. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1252
 384. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1250
 385. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1249
 386. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1239
 387. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1228
 388. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1224
 389. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1213
 390. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1210
 391. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1204
 392. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1199
 393. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1197
 394. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1195
 395. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 1191
 396. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 1187
 397. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 1186
 398. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1181
 399. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1180
 400. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1167
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1167
 402. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1155
 403. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1153
 404. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1148
 405. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1139
 406. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1132
 407. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1128
 408. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1126
 409. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1117
 410. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1115
 411. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1110
 412. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1102
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1101
 414. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1096
 415. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1090
 416. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1089
 417. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1088
 418. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1086
 419. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1082
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1076
 421. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1068
 422. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1066
 423. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1064
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1064
 425. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1063
 426. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1062
 427. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1057
 428. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1053
 429. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1047
 430. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1046
 431. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1043
 432. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1035
 433. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1030
 434. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1030
 435. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1024
 436. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1023
 437. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1012
 438. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1012
 439. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1010
 440. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 1009
 441. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1007
 442. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 999
 443. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 991
 444. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 989
 445. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 982
 446. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 971
 447. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 966
 448. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 963
 449. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 962
 450. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 961
 451. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 959
 452. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 959
 453. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 949
 454. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 940
 455. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 934
 456. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 932
 457. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 931
 458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 924
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 922
 460. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 915
 461. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 906
 462. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 895
 463. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 893
 464. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 891
 465. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 885
 466. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 881
 467. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 877
 468. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 875
 469. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 875
 470. strona bip testowa
  Wyświetleń: 858
 471. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 855
 472. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 854
 473. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 853
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 853
 475. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 848
 476. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 846
 477. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 832
 478. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 824
 479. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 824
 480. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 808
 481. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 802
 482. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 793
 483. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 793
 484. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 792
 485. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 788
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 776
 487. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 773
 488. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 773
 489. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 771
 490. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 754
 491. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 744
 492. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 744
 493. Komunikaty
  Wyświetleń: 743
 494. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 742
 495. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 736
 496. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 735
 497. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 721
 498. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 717
 499. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 708
 500. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 670
 501. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 660
 502. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 655
 503. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 654
 504. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 645
 505. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 645
 506. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 644
 507. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 639
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 636
 509. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 624
 510. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 621
 511. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 620
 512. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 618
 513. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 610
 514. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 603
 515. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 596
 516. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 571
 517. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 559
 518. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 551
 519. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 543
 520. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 540
 521. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 540
 522. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 533
 523. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 530
 524. Wzory druków
  Wyświetleń: 529
 525. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 507
 526. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 502
 527. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 496
 528. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 493
 529. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 491
 530. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 485
 531. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 484
 532. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 482
 533. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 474
 534. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 473
 535. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 471
 536. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 469
 537. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 467
 538. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 466
 539. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 460
 540. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 458
 541. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 452
 542. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 450
 543. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 450
 544. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 445
 545. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 445
 546. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 444
 547. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 444
 548. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 435
 549. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 432
 550. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 426
 551. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 421
 552. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 416
 553. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 416
 554. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 410
 555. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 408
 556. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 386
 557. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 383
 558. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 377
 559. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 374
 560. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 364
 561. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 363
 562. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 362
 563. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 357
 564. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 350
 565. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 348
 566. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 347
 567. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 345
 568. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 341
 569. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 339
 570. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 338
 571. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 336
 572. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 331
 573. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 330
 574. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 330
 575. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 326
 576. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 320
 577. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 315
 578. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 312
 579. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 307
 580. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 306
 581. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 299
 582. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 297
 583. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 280
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 279
 585. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 279
 586. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 277
 587. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 257
 588. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 254
 589. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 252
 590. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 229
 591. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 226
 592. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 224
 593. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 224
 594. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 221
 595. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 209
 596. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 208
 597. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 207
 598. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 198
 599. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 195
 600. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 190
 601. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 171
 602. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 169
 603. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 167
 604. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 166
 605. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 164
 606. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 163
 607. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 162
 608. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 161
 609. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 161
 610. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 159
 611. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 155
 612. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 154
 613. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 153
 614. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 149
 615. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 148
 616. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 146
 617. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 141
 618. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 141
 619. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 138
 620. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 135
 621. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 129
 622. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 125
 623. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 122
 624. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 625. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 114
 626. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 105
 627. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 104
 628. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 104
 629. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 101
 630. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 100
 631. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 99
 632. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 94
 633. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 93
 634. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 84
 635. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 83
 636. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 80
 637. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 79
 638. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 69
 639. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 65
 640. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 65
 641. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 62
 642. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 59
 643. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 59
 644. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 52
 645. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 45
 646. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 39
 647. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 36
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 4413
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×