Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2366300000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
299502335719691409652595923701231332524024576438313418138357
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107851471217383156561507016971169333114315045287051702821463
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
009651889711678084068051851310683979710732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56570
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 32652
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 25330
 4. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 21941
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 20375
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17153
 7. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 12886
 8. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 11183
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 9419
 10. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7368
 11. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 5600
 12. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4572
 13. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.
  Wyświetleń: 4565
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4425
 15. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 4240
 16. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 4190
 17. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 4171
 18. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3793
 19. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 3736
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3599
 21. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 3508
 22. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 3469
 23. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3383
 24. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 3365
 25. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3362
 26. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 3359
 27. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3301
 28. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3187
 29. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 3080
 30. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3044
 31. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 3028
 32. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 2957
 33. Rada Miejska
  Wyświetleń: 2949
 34. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2943
 35. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 2931
 36. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2891
 37. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 2883
 38. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2851
 39. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 2841
 40. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2802
 41. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 2797
 42. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 2783
 43. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2774
 44. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2732
 45. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2687
 46. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2680
 47. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2661
 48. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2639
 49. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2635
 50. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 2617
 51. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 2548
 52. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2496
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2457
 54. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2409
 55. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 2400
 56. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 2386
 57. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2371
 58. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 2330
 59. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 2303
 60. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 2295
 61. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 2294
 62. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 2284
 63. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2281
 64. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 2266
 65. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 2241
 66. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2237
 67. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2214
 68. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2206
 69. Wybory
  Wyświetleń: 2204
 70. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 2178
 71. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 2176
 72. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2011
 73. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 2002
 74. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 1971
 75. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1957
 76. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 1926
 77. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1840
 78. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1830
 79. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1814
 80. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 1806
 81. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1797
 82. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1797
 83. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1778
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1778
 85. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1767
 86. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 1745
 87. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1744
 88. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1741
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1739
 90. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1725
 91. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 1723
 92. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 1723
 93. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 1719
 94. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 1705
 95. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 1704
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1694
 97. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1689
 98. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1683
 99. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 1666
 100. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1636
 101. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1629
 102. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1622
 103. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 1616
 104. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1601
 105. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1596
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 1592
 107. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 1584
 108. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 1579
 109. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1566
 110. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1559
 111. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1547
 112. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 1533
 113. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 1523
 114. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 1519
 115. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 1510
 116. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 1506
 117. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 1501
 118. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1489
 119. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1476
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 1455
 121. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1448
 122. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1438
 123. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1419
 124. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1397
 125. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 1376
 126. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1370
 127. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 1356
 128. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1322
 129. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1301
 130. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 1298
 131. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1292
 132. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1290
 133. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1269
 134. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1269
 135. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1265
 136. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1251
 137. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1231
 138. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1218
 139. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1205
 140. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 1203
 141. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1203
 142. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1202
 143. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1202
 144. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 1186
 145. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1182
 146. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1173
 147. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1161
 148. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1161
 149. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 1153
 150. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 1131
 151. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1129
 152. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 1126
 153. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1123
 154. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1121
 155. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 1116
 156. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1116
 157. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1116
 158. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1103
 159. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1094
 160. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1093
 161. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1089
 162. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1083
 163. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 1081
 164. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 1080
 165. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 1078
 166. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1077
 167. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 1071
 168. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 1071
 169. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1064
 170. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1056
 171. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1050
 172. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1037
 173. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1031
 174. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1027
 175. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1024
 176. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1020
 177. Wybory Samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 1018
 178. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1016
 179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1012
 180. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1005
 181. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 997
 182. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 993
 183. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 979
 184. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 977
 185. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 974
 186. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 970
 187. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 969
 188. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 963
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 962
 190. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 958
 191. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 953
 192. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 938
 193. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 938
 194. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 936
 195. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 929
 196. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 926
 197. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 919
 198. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 913
 199. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 912
 200. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 911
 201. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 902
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 897
 203. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 894
 204. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 890
 205. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 890
 206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 889
 207. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 879
 208. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 878
 209. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 871
 210. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 871
 211. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 868
 212. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 866
 213. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 862
 214. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 861
 215. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 859
 216. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 849
 217. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 849
 218. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 847
 219. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 847
 220. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 842
 221. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 840
 222. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 839
 223. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 835
 224. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 816
 225. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 816
 226. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 814
 227. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 814
 228. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 811
 229. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 810
 230. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 808
 231. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 805
 232. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 802
 233. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 794
 234. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 776
 235. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 773
 236. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 772
 237. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 771
 238. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 767
 239. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 763
 240. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 753
 241. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 751
 242. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 746
 243. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 745
 244. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 742
 245. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 742
 246. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 740
 247. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 740
 248. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 738
 249. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 736
 250. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 735
 251. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 733
 252. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 731
 253. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 731
 254. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 726
 255. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 726
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 725
 257. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 723
 258. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 718
 259. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 710
 260. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 705
 261. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 701
 262. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 699
 263. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 695
 264. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 694
 265. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 694
 266. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 693
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 688
 268. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 678
 269. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 678
 270. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 673
 271. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 665
 272. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 663
 273. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 660
 274. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 660
 275. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 659
 276. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 659
 277. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 655
 278. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 651
 279. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 651
 280. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 651
 281. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 651
 282. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 648
 283. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 645
 284. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 644
 285. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 642
 286. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 637
 287. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 637
 288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 635
 289. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 635
 290. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 633
 291. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 629
 292. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 628
 293. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 619
 294. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 617
 295. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 616
 296. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 615
 297. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 614
 298. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 606
 299. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 603
 300. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 599
 301. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 598
 302. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 598
 303. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 590
 304. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 587
 305. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 565
 306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 558
 307. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 555
 308. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 543
 309. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 528
 310. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 525
 311. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 519
 312. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 519
 313. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 513
 314. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 512
 315. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 499
 316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 486
 317. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 482
 318. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 472
 319. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 466
 320. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 461
 321. strona bip testowa
  Wyświetleń: 461
 322. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 459
 323. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 457
 324. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 454
 325. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 452
 326. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 447
 327. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 445
 328. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 445
 329. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 437
 330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 433
 331. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 428
 332. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 414
 333. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 403
 334. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 398
 335. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 395
 336. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 389
 337. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 387
 338. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 386
 339. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 383
 340. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 365
 341. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 359
 342. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 350
 343. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 350
 344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 338
 345. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 328
 346. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 324
 347. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 319
 348. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 314
 349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 302
 350. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 299
 351. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 298
 352. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 290
 353. Komunikaty
  Wyświetleń: 289
 354. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 288
 355. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 288
 356. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 282
 357. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 267
 358. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 259
 359. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 254
 360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 251
 361. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 244
 362. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 234
 363. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 233
 364. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 223
 365. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 218
 366. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 214
 367. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 194
 368. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 192
 369. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 192
 370. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 190
 371. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 168
 372. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 148
 373. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 145
 374. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 144
 375. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 143
 376. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 141
 377. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 125
 378. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 93
 379. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 87
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 2457
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×