Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2995023357196914096525959237011535200000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107851471217383156561507016971169333114315045287051702821463
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
009651889711678084068051851310683979710732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 47661
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 26680
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 17928
 4. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 16700
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13413
 6. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 10081
 7. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 9476
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5697
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 5483
 10. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4660
 11. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 4197
 12. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4090
 13. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.
  Wyświetleń: 3739
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3538
 15. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3500
 16. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 3359
 17. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 3271
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3259
 19. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3192
 20. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 2956
 21. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2723
 22. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2606
 23. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 2597
 24. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 2486
 25. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2470
 26. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2450
 27. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2444
 28. Rada Miejska
  Wyświetleń: 2375
 29. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 2314
 30. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2312
 31. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 2299
 32. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2294
 33. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2270
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2221
 35. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 2211
 36. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2209
 37. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 2202
 38. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 2152
 39. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 2103
 40. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 2095
 41. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2076
 42. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1992
 43. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 1972
 44. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1932
 45. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1928
 46. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 1876
 47. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1875
 48. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 1851
 49. Wybory
  Wyświetleń: 1841
 50. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 1829
 51. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1821
 52. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 1796
 53. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1730
 54. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1708
 55. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1659
 56. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 1643
 57. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1608
 58. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1603
 59. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 1602
 60. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1599
 61. Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 1592
 62. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1566
 63. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1560
 64. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 1510
 65. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1509
 66. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1497
 67. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1459
 68. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 1452
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1403
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 1398
 71. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 1395
 72. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1387
 73. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1387
 74. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 1362
 75. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 1360
 76. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 1359
 77. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1353
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 1348
 79. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 1343
 80. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 1314
 81. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 1308
 82. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 1299
 83. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 1294
 84. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 1292
 85. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1282
 86. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 1272
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1259
 88. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1227
 89. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 1227
 90. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 1224
 91. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 1221
 92. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 1205
 93. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 1196
 94. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 1195
 95. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 1174
 96. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 1162
 97. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1140
 98. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1120
 99. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 1119
 100. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1116
 101. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 1115
 102. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1108
 103. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1104
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1102
 105. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1081
 106. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1077
 107. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1055
 108. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1053
 109. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1051
 110. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1047
 111. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1044
 112. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1039
 113. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1027
 114. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1024
 115. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1022
 116. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1006
 117. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1001
 118. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1001
 119. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 996
 120. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 987
 121. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 985
 122. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 980
 123. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 978
 124. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 971
 125. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 963
 126. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 953
 127. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 941
 128. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 939
 129. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 937
 130. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 935
 131. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 921
 132. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 921
 133. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 913
 134. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 912
 135. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 912
 136. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 911
 137. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 897
 138. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 890
 139. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 888
 140. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 884
 141. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 878
 142. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 874
 143. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 874
 144. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 866
 145. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 865
 146. Wybory ławników
  Wyświetleń: 857
 147. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 853
 148. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 845
 149. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 841
 150. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 833
 151. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 823
 152. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 822
 153. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 821
 154. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 816
 155. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 812
 156. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 803
 157. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 802
 158. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 801
 159. Wybory Samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 791
 160. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 790
 161. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 790
 162. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 786
 163. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 784
 164. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 780
 165. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 768
 166. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 768
 167. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 764
 168. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 763
 169. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 760
 170. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 759
 171. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 759
 172. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 759
 173. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 752
 174. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 750
 175. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 740
 176. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 738
 177. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 730
 178. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 720
 179. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 718
 180. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 717
 181. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 712
 182. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 709
 183. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 703
 184. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 700
 185. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 694
 186. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 686
 187. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 680
 188. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 679
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 677
 190. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 673
 191. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 668
 192. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 667
 193. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 664
 194. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 663
 195. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 662
 196. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 657
 197. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 655
 198. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 654
 199. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 649
 200. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 642
 201. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 637
 202. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 632
 203. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 630
 204. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 630
 205. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 624
 206. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 620
 207. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 619
 208. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 617
 209. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 616
 210. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 615
 211. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 615
 212. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 613
 213. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 612
 214. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 609
 215. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 609
 216. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 606
 217. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 605
 218. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 603
 219. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 601
 220. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 599
 221. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 599
 222. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 598
 223. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 593
 224. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 592
 225. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 589
 226. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 588
 227. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 587
 228. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 586
 229. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 585
 230. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 585
 231. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 583
 232. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 577
 233. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 576
 234. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 574
 235. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 572
 236. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 568
 237. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 568
 238. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 562
 239. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 561
 240. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 560
 241. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 559
 242. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 559
 243. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 558
 244. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 556
 245. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 556
 246. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 553
 247. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 551
 248. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 551
 249. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 549
 250. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 549
 251. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 546
 252. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 546
 253. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 545
 254. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 543
 255. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 538
 256. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 538
 257. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 536
 258. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 535
 259. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 528
 260. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 528
 261. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 526
 262. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 524
 263. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 523
 264. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 518
 265. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 512
 266. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 510
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 505
 268. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 503
 269. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 499
 270. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 496
 271. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 495
 272. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 490
 273. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 484
 274. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 476
 275. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 473
 276. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 457
 277. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 445
 278. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 442
 279. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 440
 280. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 436
 281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 426
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 416
 283. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 410
 284. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 409
 285. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 403
 286. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 390
 287. strona bip testowa
  Wyświetleń: 388
 288. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 384
 289. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 381
 290. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 366
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 359
 292. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 347
 293. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 346
 294. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 345
 295. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 343
 296. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 342
 297. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 339
 298. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 337
 299. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 333
 300. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 329
 301. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 329
 302. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 327
 303. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 326
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 325
 305. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 320
 306. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 317
 307. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 307
 308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 305
 309. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 293
 310. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 290
 311. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 285
 312. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 284
 313. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 278
 314. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 276
 315. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 255
 316. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 249
 317. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 237
 318. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 234
 319. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 233
 320. Komunikaty
  Wyświetleń: 231
 321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 231
 322. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 230
 323. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 223
 324. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 213
 325. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 195
 326. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 194
 327. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 149
 328. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 147
 329. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 139
 330. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 124
 331. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 109
 332. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 97
 333. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 72
 334. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 63
 335. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 47
 336. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 35
 337. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 22
 338. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 1928
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×