Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
299502335717347000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107851471217383156561507016971169333114315045287051702821463
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
009651889711678084068051851310683979710732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 41569
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 22434
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 13750
 4. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 13016
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 10191
 6. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 7307
 7. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 6899
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4066
 9. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3963
 10. Komunikaty
  Wyświetleń: 3629
 11. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3491
 12. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 3096
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 3095
 14. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3076
 15. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.
  Wyświetleń: 2977
 16. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 2908
 17. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 2851
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2813
 19. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2635
 20. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 2369
 21. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2345
 22. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2338
 23. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2245
 24. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 2141
 25. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2114
 26. Rada Miejska
  Wyświetleń: 2048
 27. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2030
 28. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 1988
 29. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 1985
 30. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1927
 31. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1919
 32. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 1809
 33. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 1792
 34. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 1761
 35. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 1685
 36. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1661
 37. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 1658
 38. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 1650
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1644
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1638
 41. Wybory
  Wyświetleń: 1622
 42. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 1571
 43. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 1561
 44. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1549
 45. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1528
 46. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1524
 47. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 1413
 48. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 1409
 49. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 1399
 50. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1386
 51. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1370
 52. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1353
 53. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1353
 54. Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 1319
 55. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1306
 56. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1277
 57. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 1258
 58. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 1248
 59. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1201
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1185
 61. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 1172
 62. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 1172
 63. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1160
 64. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 1151
 65. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 1150
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1144
 67. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 1142
 68. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 1139
 69. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 1133
 70. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1121
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 1107
 72. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 1099
 73. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 1096
 74. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 1085
 75. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 1084
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1073
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 1057
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 1051
 79. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 1036
 80. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 1033
 81. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 1011
 82. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1003
 83. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 997
 84. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 987
 85. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 967
 86. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 966
 87. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 960
 88. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 958
 89. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 947
 90. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 944
 91. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 942
 92. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 938
 93. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 931
 94. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 929
 95. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 913
 96. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 900
 97. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 896
 98. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 877
 99. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 872
 100. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 861
 101. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 858
 102. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 857
 103. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 857
 104. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 854
 105. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 854
 106. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 852
 107. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 845
 108. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 845
 109. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 839
 110. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 830
 111. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 825
 112. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 818
 113. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 792
 114. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 789
 115. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 787
 116. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 783
 117. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 778
 118. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 773
 119. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 769
 120. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 765
 121. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 764
 122. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 746
 123. Wybory ławników
  Wyświetleń: 746
 124. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 742
 125. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 737
 126. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 730
 127. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 727
 128. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 726
 129. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 726
 130. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 720
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 711
 132. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 708
 133. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 706
 134. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 705
 135. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 702
 136. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 697
 137. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 697
 138. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 689
 139. Wybory Samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 686
 140. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 679
 141. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 671
 142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 669
 143. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 665
 144. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 663
 145. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 655
 146. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 651
 147. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 648
 148. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 647
 149. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 639
 150. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 635
 151. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 634
 152. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 630
 153. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 628
 154. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 626
 155. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 625
 156. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 624
 157. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 624
 158. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 623
 159. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 619
 160. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 601
 161. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 601
 162. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 600
 163. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 590
 164. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 590
 165. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 585
 166. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 582
 167. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 582
 168. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 580
 169. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 578
 170. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 568
 171. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 567
 172. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 565
 173. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 563
 174. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 562
 175. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 560
 176. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 560
 177. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 558
 178. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 549
 179. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 544
 180. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 543
 181. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 542
 182. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 542
 183. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 538
 184. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 534
 185. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 533
 186. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 530
 187. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 530
 188. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 529
 189. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 528
 190. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 523
 191. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 518
 192. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 517
 193. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 517
 194. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 515
 195. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 514
 196. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 514
 197. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 512
 198. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 511
 199. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 510
 200. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 509
 201. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 509
 202. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 506
 203. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 503
 204. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 502
 205. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 501
 206. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 501
 207. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 499
 208. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 499
 209. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 499
 210. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 498
 211. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 491
 212. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 491
 213. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 489
 214. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 489
 215. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 489
 216. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 487
 217. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 486
 218. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 484
 219. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 484
 220. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 484
 221. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 483
 222. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 483
 223. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 478
 224. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 477
 225. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 475
 226. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 474
 227. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 473
 228. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 470
 229. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 466
 230. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 464
 231. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 463
 232. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 460
 233. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 460
 234. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 460
 235. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 457
 236. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 457
 237. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 456
 238. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 456
 239. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 448
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 447
 241. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 446
 242. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 444
 243. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 444
 244. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 440
 245. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 436
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 435
 247. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 430
 248. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 424
 249. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 413
 250. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 409
 251. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 408
 252. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 405
 253. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 402
 254. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 395
 255. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 386
 256. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 374
 257. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 372
 258. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 368
 259. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 360
 260. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 354
 261. strona bip testowa
  Wyświetleń: 353
 262. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 345
 263. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 341
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 325
 265. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 295
 266. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 292
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 291
 268. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 289
 269. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 288
 270. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 285
 271. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 282
 272. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 281
 273. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 281
 274. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 280
 275. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 279
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 273
 277. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 264
 278. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 262
 279. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 262
 280. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 261
 281. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 261
 282. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 259
 283. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 253
 284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 248
 285. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 247
 286. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 233
 287. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 231
 288. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 226
 289. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 215
 290. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 209
 291. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 208
 292. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 208
 293. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 204
 294. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 203
 295. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 192
 296. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 191
 297. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 183
 298. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 183
 299. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 173
 300. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 147
 301. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 140
 302. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 135
 303. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 124
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 123
 305. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 117
 306. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 99
 307. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 46
 308. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 39
 309. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 27
 310. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 24
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 1638
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×