Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42563401484421851190687354810751935409884604656950127740
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297742320719568408402585123576230552513424478436763400838186
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106511455917265155391493316857168033088114965285841690521378
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
009550949447673283377906836110388965610594
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74831
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 42533
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 39292
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34224
 5. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 33535
 6. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 32102
 7. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 18358
 8. Komunikaty
  Wyświetleń: 17755
 9. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 16320
 10. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12678
 11. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 10483
 12. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 8167
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7232
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6439
 15. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych - II kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 6169
 16. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6093
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6089
 18. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 6030
 19. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 5725
 20. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 5655
 21. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 5550
 22. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 5545
 23. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 5458
 24. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5362
 25. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5336
 26. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 5079
 27. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 5011
 28. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4982
 29. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 4723
 30. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 4708
 31. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 4684
 32. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4645
 33. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 4556
 34. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 4532
 35. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 4480
 36. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 4424
 37. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 4420
 38. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 4374
 39. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4331
 40. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 4294
 41. Rada Miejska
  Wyświetleń: 4194
 42. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 4153
 43. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 4128
 44. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 4099
 45. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4067
 46. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4037
 47. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 3968
 48. Wybory
  Wyświetleń: 3933
 49. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3921
 50. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 3892
 51. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 3885
 52. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 3748
 53. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3696
 54. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3675
 55. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3665
 56. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 3641
 57. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 3598
 58. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3582
 59. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3556
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3520
 61. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 3499
 62. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 3483
 63. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 3457
 64. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3456
 65. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3455
 66. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3448
 67. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 3443
 68. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3408
 69. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 3404
 70. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3389
 71. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 3341
 72. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3313
 73. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3311
 74. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 3302
 75. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 3287
 76. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3262
 77. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3207
 78. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3205
 79. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 3198
 80. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3181
 81. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3179
 82. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 3113
 83. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 3092
 84. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3076
 85. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 3051
 86. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3034
 87. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3028
 88. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 2975
 89. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 2929
 90. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2865
 91. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 2855
 92. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2799
 93. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych - III kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 2752
 94. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 2752
 95. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 2718
 96. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 2690
 97. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2689
 98. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 2671
 99. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2656
 100. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2633
 101. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2628
 102. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2623
 103. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 2623
 104. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 2583
 105. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2571
 106. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 2554
 107. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 2550
 108. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 2544
 109. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2524
 110. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 2500
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2500
 112. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2480
 113. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 2464
 114. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 2429
 115. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2428
 116. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2414
 117. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2413
 118. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 2383
 119. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2378
 120. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 2377
 121. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2366
 122. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2343
 123. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2334
 124. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2274
 125. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 2263
 126. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2258
 127. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2245
 128. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2232
 129. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2224
 130. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2203
 131. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2198
 132. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2184
 133. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 2177
 134. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 2171
 135. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2169
 136. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2167
 137. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2165
 138. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2155
 139. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2153
 140. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 2143
 141. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2131
 142. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 2103
 143. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2097
 144. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 2092
 145. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2086
 146. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2084
 147. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2083
 148. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2082
 149. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2072
 150. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2051
 151. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2014
 152. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1989
 153. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 1971
 154. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1958
 155. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1954
 156. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 1953
 157. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1945
 158. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 1942
 159. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1930
 160. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1916
 161. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1914
 162. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1893
 163. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1872
 164. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 1857
 165. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 1843
 166. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1841
 167. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1841
 168. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1833
 169. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1826
 170. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1824
 171. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1824
 172. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1821
 173. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 1821
 174. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1813
 175. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1802
 176. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 1798
 177. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych - IV kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1797
 178. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1788
 179. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 1756
 180. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1723
 181. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1718
 182. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1715
 183. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1683
 184. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 1673
 185. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 1661
 186. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1644
 187. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1628
 188. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1614
 189. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 1607
 190. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 1598
 191. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1590
 192. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 1585
 193. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1577
 194. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 1576
 195. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1570
 196. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1563
 197. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 1546
 198. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 1542
 199. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1542
 200. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1518
 201. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1511
 202. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1509
 203. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1507
 204. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 1506
 205. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1505
 206. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 1502
 207. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1496
 208. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 1484
 209. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 1484
 210. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1484
 211. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 1480
 212. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 1471
 213. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1468
 214. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1460
 215. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1460
 216. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 1455
 217. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 1455
 218. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1439
 219. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1435
 220. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1433
 221. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1427
 222. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1427
 223. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1424
 224. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 1423
 225. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 1416
 226. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1413
 227. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1409
 228. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 1401
 229. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1371
 230. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1371
 231. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1364
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1359
 233. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 1356
 234. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1345
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1342
 236. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1339
 237. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1338
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1337
 239. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1335
 240. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 1332
 241. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1325
 242. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1321
 243. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1317
 244. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1313
 245. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1310
 246. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1309
 247. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 1305
 248. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1300
 249. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1289
 250. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1285
 251. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1281
 252. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 1270
 253. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1259
 254. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1258
 255. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1255
 256. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 1254
 257. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1254
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 1254
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1246
 260. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1237
 261. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1232
 262. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1232
 263. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 1230
 264. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1224
 265. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1223
 266. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1211
 267. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1205
 268. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1198
 269. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1198
 270. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1197
 271. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 1195
 272. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 1191
 273. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1189
 274. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1185
 275. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1185
 276. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1182
 277. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1182
 278. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1174
 279. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1169
 280. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1169
 281. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 1167
 282. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1161
 283. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1160
 284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1155
 285. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1145
 286. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 1140
 287. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1133
 288. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 1129
 289. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1119
 290. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1111
 291. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1109
 292. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1108
 293. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1098
 294. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1094
 295. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1088
 296. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1081
 297. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1078
 298. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1071
 299. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1071
 300. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1066
 301. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1063
 302. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1062
 303. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1057
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1051
 305. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 1045
 306. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1040
 307. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1031
 308. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1030
 309. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1029
 310. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1023
 311. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 1018
 312. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 1015
 313. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1005
 314. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1001
 315. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1000
 316. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1000
 317. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 995
 318. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 988
 319. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 986
 320. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 984
 321. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 982
 322. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 980
 323. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 976
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 976
 325. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 973
 326. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 972
 327. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 968
 328. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 967
 329. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 964
 330. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 961
 331. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 951
 332. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 949
 333. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 948
 334. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 945
 335. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 938
 336. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 931
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 928
 338. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 928
 339. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 922
 340. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 922
 341. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 922
 342. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 918
 343. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 913
 344. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 910
 345. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 906
 346. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 898
 347. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 896
 348. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 889
 349. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 878
 350. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 878
 351. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 873
 352. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 872
 353. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 865
 354. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 856
 355. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 853
 356. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 842
 357. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 820
 358. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 814
 359. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 812
 360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 799
 361. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 796
 362. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 783
 363. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 783
 364. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 782
 365. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 780
 366. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 777
 367. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 773
 368. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 769
 369. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 763
 370. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 762
 371. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z nieruchomości zamieszkałych - kwiecień 2018
  Wyświetleń: 758
 372. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 756
 373. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 755
 374. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 754
 375. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 751
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 751
 377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 747
 378. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 744
 379. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 738
 380. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 738
 381. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 737
 382. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 735
 383. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 734
 384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 728
 385. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 716
 386. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 713
 387. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 712
 388. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 711
 389. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 706
 390. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 703
 391. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 700
 392. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 697
 393. strona bip testowa
  Wyświetleń: 688
 394. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 684
 395. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 683
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 682
 397. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 672
 398. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 668
 399. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 649
 400. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 646
 401. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 641
 402. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 639
 403. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 635
 404. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 634
 405. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 633
 406. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 633
 407. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 632
 408. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 631
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 627
 410. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 626
 411. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 620
 412. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 614
 413. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 611
 414. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 603
 415. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 601
 416. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 596
 417. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 591
 418. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 584
 419. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 581
 420. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 569
 421. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 567
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 562
 423. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 556
 424. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 550
 425. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 549
 426. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 546
 427. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 428. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 545
 429. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 542
 430. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 530
 431. Komunikaty
  Wyświetleń: 520
 432. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 515
 433. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 513
 434. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 494
 435. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 493
 436. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 486
 437. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 483
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 477
 439. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 466
 440. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 461
 441. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 460
 442. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 437
 443. Petycje
  Wyświetleń: 421
 444. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 420
 445. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 413
 446. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 410
 447. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 410
 448. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 386
 449. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 384
 450. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 326
 451. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 324
 452. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 324
 453. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 321
 454. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 299
 455. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 280
 456. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 270
 457. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 268
 458. Petycja z dnia 04.05.2018 r
  Wyświetleń: 248
 459. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 243
 460. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 230
 461. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 220
 462. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 212
 463. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 206
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 206
 465. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 206
 466. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 203
 467. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 194
 468. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 192
 469. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 183
 470. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 182
 471. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 175
 472. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 173
 473. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 169
 474. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 165
 475. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 159
 476. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 156
 477. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 156
 478. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 155
 479. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 149
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 109
 481. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 96
 482. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 3520
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×