Urząd Miejski w Krzepicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
29950233571969140965200710000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107851471217383156561507016971169333114315045287051702821463
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
009651889711678084068051851310683979710732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45007
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 25193
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 15996
 4. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 15521
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 11948
 6. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 9008
 7. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 8928
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4782
 9. Komunikaty
  Wyświetleń: 4323
 10. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4012
 11. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3952
 12. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 3655
 13. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości.
  Wyświetleń: 3368
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3213
 15. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 3163
 16. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 3147
 17. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3141
 18. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 2909
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2701
 20. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2690
 21. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2433
 22. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 2423
 23. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2403
 24. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2401
 25. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 2387
 26. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2355
 27. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2225
 28. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2223
 29. Rada Miejska
  Wyświetleń: 2203
 30. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2171
 31. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 2141
 32. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 2136
 33. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2133
 34. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 2117
 35. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 2061
 36. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2007
 37. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 1995
 38. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 1941
 39. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 1921
 40. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 1844
 41. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1820
 42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1813
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1797
 44. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 1792
 45. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 1732
 46. Wybory
  Wyświetleń: 1728
 47. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 1714
 48. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 1685
 49. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1683
 50. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1675
 51. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1615
 52. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1600
 53. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1568
 54. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1564
 55. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1540
 56. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 1533
 57. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1530
 58. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 1512
 59. Programy i zamierzenia
  Wyświetleń: 1458
 60. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 1455
 61. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1431
 62. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1404
 63. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1379
 64. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1361
 65. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 1332
 66. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 1316
 67. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 1310
 68. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1299
 69. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1299
 70. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1290
 71. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 1290
 72. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1267
 73. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 1259
 74. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 1251
 75. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 1241
 76. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1237
 77. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 1233
 78. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 1222
 79. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 1219
 80. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 1197
 81. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 1195
 82. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 1179
 83. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1179
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1168
 85. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 1164
 86. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 1139
 87. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 1117
 88. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 1117
 89. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 1114
 90. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 1113
 91. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 1088
 92. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 1086
 93. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1078
 94. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 1068
 95. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1049
 96. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1049
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 1026
 98. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1023
 99. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 1019
 100. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1014
 101. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1012
 102. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1007
 103. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1005
 104. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 998
 105. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 995
 106. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 992
 107. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 975
 108. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 962
 109. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 960
 110. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 959
 111. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 958
 112. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 950
 113. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 944
 114. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 936
 115. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 928
 116. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 917
 117. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 905
 118. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 901
 119. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 900
 120. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 894
 121. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 891
 122. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 890
 123. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 881
 124. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 879
 125. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 878
 126. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 876
 127. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 871
 128. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 871
 129. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 868
 130. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 867
 131. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 861
 132. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 843
 133. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 832
 134. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 827
 135. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 821
 136. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 816
 137. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 811
 138. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 809
 139. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 804
 140. Wybory ławników
  Wyświetleń: 799
 141. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 793
 142. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 793
 143. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 783
 144. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 779
 145. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 772
 146. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 769
 147. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 769
 148. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 766
 149. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 763
 150. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 760
 151. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 759
 152. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 752
 153. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 747
 154. Wybory Samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 744
 155. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 738
 156. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 735
 157. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 730
 158. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 724
 159. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 720
 160. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 720
 161. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 720
 162. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 718
 163. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 714
 164. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 713
 165. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 711
 166. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 704
 167. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 703
 168. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 699
 169. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 698
 170. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 691
 171. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 683
 172. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 677
 173. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 675
 174. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 671
 175. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 667
 176. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 663
 177. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 652
 178. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 647
 179. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 646
 180. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 645
 181. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 638
 182. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 635
 183. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 628
 184. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 626
 185. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 624
 186. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 624
 187. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 620
 188. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 613
 189. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 609
 190. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 604
 191. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 603
 192. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 602
 193. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 597
 194. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 596
 195. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 592
 196. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 588
 197. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 587
 198. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 585
 199. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 584
 200. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 582
 201. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 580
 202. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 578
 203. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 575
 204. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 573
 205. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 571
 206. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 569
 207. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 565
 208. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 565
 209. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 564
 210. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 564
 211. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 561
 212. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 561
 213. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 559
 214. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 558
 215. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 558
 216. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 555
 217. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 554
 218. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 553
 219. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 553
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 551
 221. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 550
 222. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 548
 223. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 548
 224. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 547
 225. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 545
 226. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 543
 227. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 540
 228. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 536
 229. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 535
 230. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 535
 231. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 534
 232. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 534
 233. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 534
 234. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 533
 235. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 533
 236. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 532
 237. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 530
 238. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 530
 239. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 522
 240. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 522
 241. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 520
 242. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 518
 243. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 517
 244. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 513
 245. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 511
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 511
 247. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 511
 248. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 510
 249. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 510
 250. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 509
 251. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 507
 252. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 501
 253. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 499
 254. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 498
 255. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 497
 256. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 494
 257. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 492
 258. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 492
 259. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 491
 260. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 490
 261. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 484
 262. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 481
 263. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 479
 264. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 476
 265. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 475
 266. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 470
 267. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 466
 268. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 462
 269. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 451
 270. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 448
 271. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 433
 272. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 427
 273. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 425
 274. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 411
 275. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 407
 276. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 400
 277. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 386
 278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 383
 279. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 381
 280. strona bip testowa
  Wyświetleń: 373
 281. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 371
 282. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 370
 283. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 360
 284. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 344
 285. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 332
 286. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 324
 287. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 321
 288. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 319
 289. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 314
 290. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 314
 291. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 313
 292. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 313
 293. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 312
 294. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 312
 295. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 311
 296. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 310
 297. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 304
 298. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 302
 299. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 282
 300. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 280
 301. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 280
 302. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 279
 303. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 276
 304. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 275
 305. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 268
 306. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 257
 307. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 248
 308. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 241
 309. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 236
 310. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 233
 311. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 227
 312. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 224
 313. Komunikaty
  Wyświetleń: 218
 314. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 216
 315. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 215
 316. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 209
 317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 182
 318. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 178
 319. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 171
 320. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 115
 321. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 99
 322. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 87
 323. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 83
 324. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 72
 325. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 69
 326. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 45
 327. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 36
 328. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 23
 329. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Zbigniew Sosin
 • opublikowano:
  11-03-2015 10:59
  przez: Zbigniew Sosin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krzepice
  odwiedzin: 1797
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×