Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5972551114670086809071300636216751764317151776000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365275271137400476386676446371550615123156726592244530663035
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 133959
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 127130
 3. poniżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 87030
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 77657
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 76841
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 69234
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 61936
 8. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 47058
 9. od 130 tys. zł
  Wyświetleń: 38445
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 37824
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 32373
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 24527
 13. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 18557
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 18386
 15. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16903
 16. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 15568
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 14266
 18. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 13780
 19. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11667
 20. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 11387
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10655
 22. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10637
 23. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 9851
 24. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9698
 25. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 9680
 26. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 9455
 27. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 9240
 28. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 9038
 29. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9020
 30. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 9019
 31. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 8992
 32. Wybory
  Wyświetleń: 8897
 33. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 8462
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 8441
 35. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 8436
 36. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 8428
 37. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 8277
 38. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8261
 39. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 8161
 40. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 8117
 41. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8102
 42. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 7905
 43. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7887
 44. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 7837
 45. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 7781
 46. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7443
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7341
 48. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 7270
 49. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7245
 50. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7243
 51. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 7154
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7137
 53. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 7061
 54. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 7049
 55. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 6997
 56. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 6978
 57. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6910
 58. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6878
 59. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 6871
 60. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 6826
 61. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 6802
 62. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 6723
 63. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 6677
 64. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6532
 65. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 6429
 66. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 6380
 67. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 6354
 68. Rada Miejska
  Wyświetleń: 6351
 69. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 6210
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 6177
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 6134
 72. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 6096
 73. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5978
 74. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5930
 75. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5912
 76. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5912
 77. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5892
 78. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 5839
 79. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5823
 80. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5820
 81. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5798
 82. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 5793
 83. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5766
 84. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 5712
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5621
 86. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 5587
 87. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 5584
 88. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5579
 89. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 5533
 90. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5524
 91. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 5456
 92. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 5416
 93. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 5376
 94. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5360
 95. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 5316
 96. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 5311
 97. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 5260
 98. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 5237
 99. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 5227
 100. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 5169
 101. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 5153
 102. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 5134
 103. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5117
 104. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 5084
 105. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5036
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 4947
 107. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 4946
 108. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4873
 109. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 4764
 110. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4741
 111. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4732
 112. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 4708
 113. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 4707
 114. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4699
 115. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 4685
 116. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 4682
 117. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4676
 118. Petycje
  Wyświetleń: 4622
 119. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 4589
 120. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 4589
 121. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 4584
 122. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4580
 123. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 4575
 124. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 4546
 125. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 4487
 126. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4467
 127. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4449
 128. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4425
 129. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 4390
 130. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 4382
 131. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 4343
 132. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 4335
 133. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4330
 134. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4322
 135. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 4312
 136. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 4311
 137. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 4306
 138. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 4246
 139. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4201
 140. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4187
 141. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 4162
 142. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 4103
 143. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4085
 144. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4063
 145. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4045
 146. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 4041
 147. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 4030
 148. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3953
 149. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3922
 150. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3914
 151. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3907
 152. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 3896
 153. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3866
 154. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3841
 155. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3825
 156. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 3822
 157. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3810
 158. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3792
 159. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 3786
 160. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3778
 161. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 3760
 162. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 3751
 163. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3750
 164. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3750
 165. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 3749
 166. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 3724
 167. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3713
 168. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3702
 169. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 3692
 170. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3686
 171. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 3680
 172. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3649
 173. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3640
 174. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 3639
 175. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 3619
 176. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3619
 177. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 3614
 178. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3583
 179. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3572
 180. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3531
 181. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 3517
 182. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3498
 183. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3491
 184. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3484
 185. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 3453
 186. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 3430
 187. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3425
 188. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3424
 189. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3414
 190. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3413
 191. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 3405
 192. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3394
 193. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3375
 194. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3374
 195. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 3372
 196. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 3370
 197. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3333
 198. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3329
 199. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3321
 200. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 3321
 201. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 3307
 202. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3307
 203. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3305
 204. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3305
 205. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 3301
 206. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 3297
 207. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 3297
 208. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 3294
 209. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3263
 210. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 3244
 211. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 3236
 212. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3209
 213. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 3178
 214. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3176
 215. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3161
 216. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3151
 217. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3149
 218. Wzory druków
  Wyświetleń: 3131
 219. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3111
 220. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 3101
 221. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3097
 222. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3095
 223. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3088
 224. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 3084
 225. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3082
 226. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3079
 227. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 3079
 228. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3078
 229. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3075
 230. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 3070
 231. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3044
 232. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 3043
 233. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 3039
 234. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 3027
 235. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 3025
 236. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3001
 237. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3000
 238. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2998
 239. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2993
 240. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2982
 241. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2976
 242. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 2975
 243. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2966
 244. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2963
 245. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2951
 246. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2944
 247. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2930
 248. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - działki budowlane w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego
  Wyświetleń: 2915
 249. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2915
 250. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2900
 251. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2897
 252. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2894
 253. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2885
 254. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 2881
 255. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2879
 256. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2878
 257. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2874
 258. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2866
 259. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2861
 260. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2859
 261. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2849
 262. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2837
 263. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2834
 264. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2832
 265. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2827
 266. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2823
 267. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2818
 268. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2815
 269. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2808
 270. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2802
 271. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2798
 272. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2798
 273. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2791
 274. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2789
 275. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2021 r
  Wyświetleń: 2778
 276. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2765
 277. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 2760
 278. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2756
 279. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2753
 280. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2749
 281. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2742
 282. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2736
 283. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2735
 284. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2727
 285. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2727
 286. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2726
 287. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2708
 288. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2701
 289. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2700
 290. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2699
 291. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2697
 292. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 2692
 293. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2692
 294. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2687
 295. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 2670
 296. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2664
 297. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2664
 298. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 2660
 299. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2659
 300. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2653
 301. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2653
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 2648
 303. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2648
 304. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2647
 305. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2647
 306. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 2647
 307. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 2645
 308. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 2628
 309. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2622
 310. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2612
 311. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2601
 312. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2599
 313. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 2598
 314. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2595
 315. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2590
 316. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2586
 317. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 2583
 318. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 2566
 319. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2559
 320. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2558
 321. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2544
 322. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 2541
 323. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2540
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 2540
 325. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 2531
 326. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2526
 327. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 2520
 328. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2515
 329. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2514
 330. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 2511
 331. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 2501
 332. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 2499
 333. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 2483
 334. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2482
 335. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2479
 336. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2478
 337. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2473
 338. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 2465
 339. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 2459
 340. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2452
 341. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 2444
 342. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2443
 343. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2438
 344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2413
 345. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2408
 346. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 2406
 347. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 2399
 348. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 2390
 349. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 2374
 350. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2371
 351. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 2368
 352. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2367
 353. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 2360
 354. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 2359
 355. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2356
 356. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2356
 357. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2353
 358. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2350
 359. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2349
 360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2338
 361. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2337
 362. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2330
 363. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 2328
 364. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 2326
 365. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2326
 366. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2322
 367. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 2321
 368. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 2310
 369. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2307
 370. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 2307
 371. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 2304
 372. Rejestry
  Wyświetleń: 2303
 373. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 2301
 374. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2299
 375. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 2295
 376. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2292
 377. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 2292
 378. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 2290
 379. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2265
 380. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 2255
 381. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 2248
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2246
 383. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 2232
 384. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 2217
 385. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 2208
 386. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2204
 387. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2200
 388. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 2194
 389. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2188
 390. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 2188
 391. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2186
 392. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 2181
 393. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2177
 394. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 2174
 395. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 2173
 396. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 2172
 397. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2168
 398. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 2165
 399. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 2158
 400. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 2153
 401. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2152
 402. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2150
 403. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 2148
 404. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 2129
 405. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 2123
 406. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2123
 407. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2121
 408. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 2120
 409. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 2114
 410. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 2114
 411. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 2109
 412. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2106
 413. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2086
 414. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 2076
 415. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2055
 416. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 2047
 417. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 2040
 418. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2035
 419. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2030
 420. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2025
 421. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2013
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2003
 423. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1999
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1995
 425. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1995
 426. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 1993
 427. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1984
 428. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1984
 429. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1983
 430. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 1982
 431. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1981
 432. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1980
 433. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1977
 434. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1972
 435. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 1972
 436. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1971
 437. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1970
 438. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1969
 439. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1957
 440. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1954
 441. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1950
 442. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 1947
 443. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1942
 444. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 1933
 445. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1926
 446. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1915
 447. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 1907
 448. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1906
 449. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1903
 450. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1894
 451. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1891
 452. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1891
 453. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 1888
 454. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1886
 455. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1886
 456. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1885
 457. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1884
 458. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1873
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1870
 460. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1868
 461. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1865
 462. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1862
 463. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1861
 464. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1859
 465. Komunikaty
  Wyświetleń: 1857
 466. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1854
 467. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1852
 468. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1845
 469. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1842
 470. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1840
 471. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1836
 472. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1835
 473. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1833
 474. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1830
 475. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1828
 476. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1823
 477. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 1820
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1813
 479. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1809
 480. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1808
 481. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1806
 482. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1795
 483. Petycja Nr 5.2019
  Wyświetleń: 1794
 484. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1793
 485. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1791
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1790
 487. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 1789
 488. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1789
 489. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1786
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1786
 491. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1784
 492. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1783
 493. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1780
 494. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1780
 495. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1777
 496. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 1771
 497. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 1768
 498. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 1767
 499. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1763
 500. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1763
 501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1761
 502. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1758
 503. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1756
 504. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1754
 505. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1749
 506. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 1747
 507. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1743
 508. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 1742
 509. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 1741
 510. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1739
 511. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 1738
 512. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1724
 513. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1719
 514. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1717
 515. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1717
 516. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1712
 517. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1708
 518. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1707
 519. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 1706
 520. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1706
 521. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1697
 522. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1688
 523. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1681
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1675
 525. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1674
 526. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1673
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 1669
 528. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1666
 529. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1659
 530. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1658
 531. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 1657
 532. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1654
 533. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1643
 534. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1636
 535. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 1634
 536. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 1634
 537. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1626
 538. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 1625
 539. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1623
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1621
 541. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1615
 542. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1609
 543. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1604
 544. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1604
 545. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1603
 546. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 1602
 547. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 548. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1595
 549. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1595
 550. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1594
 551. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1593
 552. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1593
 553. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 1593
 554. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1592
 555. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1590
 556. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 1587
 557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1587
 558. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1584
 559. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 1581
 560. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1578
 561. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 1575
 562. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1571
 563. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 1568
 564. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1567
 565. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA ROLNA W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 1563
 566. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1562
 567. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1554
 568. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 1554
 569. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice,
  Wyświetleń: 1553
 570. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1553
 571. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1552
 572. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 1542
 573. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1539
 574. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 1526
 575. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1522
 576. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 1517
 577. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1517
 578. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1511
 579. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1511
 580. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1510
 581. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1505
 582. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1504
 583. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 1497
 584. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1497
 585. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1495
 586. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 1490
 587. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1489
 588. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1485
 589. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1480
 590. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 1480
 591. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1476
 592. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1464
 593. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 1456
 594. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 1451
 595. Nabór na stanowisko Podinspektora ds Księgowości Budżetowej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1450
 596. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 1443
 597. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 1440
 598. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1437
 599. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1435
 600. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1434
 601. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1432
 602. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1421
 603. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 1419
 604. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1414
 605. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1413
 606. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1408
 607. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 1407
 608. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 1407
 609. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ ( PRZY UL. JASNEJ W KRZEPICACH)
  Wyświetleń: 1406
 610. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1404
 611. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1403
 612. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1403
 613. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1399
 614. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1398
 615. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 1388
 616. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1385
 617. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1380
 618. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1380
 619. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 1378
 620. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 1375
 621. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1372
 622. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 1360
 623. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1359
 624. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 1358
 625. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1356
 626. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 1355
 627. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 1349
 628. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1346
 629. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1341
 630. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 1340
 631. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 1339
 632. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 1339
 633. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 1339
 634. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1337
 635. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 1325
 636. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1323
 637. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 1322
 638. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 1321
 639. Ogłoszenie dotyczące zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1314
 640. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1314
 641. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1311
 642. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 1308
 643. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1307
 644. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1306
 645. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1304
 646. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1302
 647. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 1301
 648. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1300
 649. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 1300
 650. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 1299
 651. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1298
 652. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 1297
 653. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 1291
 654. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 1291
 655. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 1290
 656. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 1269
 657. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 1265
 658. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1264
 659. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 1256
 660. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 1252
 661. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 1248
 662. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 1243
 663. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1243
 664. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 1238
 665. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1238
 666. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 1235
 667. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 1233
 668. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1227
 669. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1226
 670. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 1226
 671. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1218
 672. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 1218
 673. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1216
 674. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1213
 675. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 1211
 676. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 1209
 677. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1206
 678. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 1206
 679. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 1205
 680. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 1203
 681. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1201
 682. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 1198
 683. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1194
 684. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1193
 685. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 1192
 686. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1190
 687. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 1188
 688. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 1177
 689. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 1172
 690. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 1167
 691. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 1163
 692. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 1154
 693. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1153
 694. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1151
 695. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1151
 696. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 1150
 697. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 1150
 698. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1148
 699. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 1143
 700. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - informacja
  Wyświetleń: 1143
 701. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 1142
 702. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 1135
 703. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1132
 704. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 1129
 705. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1129
 706. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 1126
 707. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 1125
 708. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 1123
 709. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 1123
 710. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 1115
 711. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 1111
 712. Akty 2021 rok
  Wyświetleń: 1110
 713. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1110
 714. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 1108
 715. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 1108
 716. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 1105
 717. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1103
 718. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1095
 719. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 1095
 720. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 1094
 721. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 1093
 722. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 1092
 723. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 1090
 724. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1086
 725. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 1085
 726. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1085
 727. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 1080
 728. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1078
 729. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 1077
 730. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 1071
 731. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 1068
 732. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 1065
 733. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1062
 734. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1062
 735. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1058
 736. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 1049
 737. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 1044
 738. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 1044
 739. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1043
 740. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1040
 741. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 1038
 742. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 1037
 743. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 1036
 744. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 1031
 745. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 1023
 746. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1021
 747. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1019
 748. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1018
 749. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 1016
 750. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 1016
 751. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1015
 752. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 1010
 753. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 1004
 754. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 1003
 755. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 1000
 756. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 994
 757. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 994
 758. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 993
 759. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 987
 760. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 976
 761. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 975
 762. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 974
 763. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 974
 764. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 966
 765. Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 962
 766. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 961
 767. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA BUDOWLANA PRZY UL. KS. STASIEWICZA
  Wyświetleń: 961
 768. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 958
 769. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 958
 770. Sesja nr 20.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2020 roku na godz. 15.30
  Wyświetleń: 956
 771. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 954
 772. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 954
 773. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 953
 774. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 951
 775. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 947
 776. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 940
 777. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 936
 778. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 923
 779. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 920
 780. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 909
 781. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 902
 782. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 901
 783. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 899
 784. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 896
 785. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 894
 786. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 892
 787. OBWIESZCZENIE Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
  Wyświetleń: 889
 788. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 885
 789. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 881
 790. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 880
 791. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 877
 792. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 872
 793. Sesja nr 23.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 871
 794. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 867
 795. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 861
 796. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 860
 797. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 856
 798. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 853
 799. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 853
 800. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 837
 801. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 833
 802. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 833
 803. Uchwały Rady Miejskiej 2021 r.
  Wyświetleń: 828
 804. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 821
 805. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 820
 806. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 818
 807. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 815
 808. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 815
 809. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 811
 810. "Remont budowlano - konserwatorski synagogi w Krzepicach" - etap II.
  Wyświetleń: 802
 811. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Wymiaru Podatków
  Wyświetleń: 802
 812. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 799
 813. DOSTĘPNOŚĆ
  Wyświetleń: 797
 814. Sesja nr 24.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 19 stycznia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 797
 815. Sesja nr 21.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 października 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 796
 816. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 795
 817. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 793
 818. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 793
 819. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 792
 820. Sesja nr 22.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 792
 821. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 789
 822. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 786
 823. ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 785
 824. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ROKU 2021
  Wyświetleń: 777
 825. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 771
 826. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 762
 827. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 754
 828. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice
  Wyświetleń: 753
 829. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (OSOBOWYCH) - kwiecień 2021 r
  Wyświetleń: 748
 830. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 738
 831. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Wyświetleń: 736
 832. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 735
 833. Zapytanie oferetowe w sprawie wykonania remontu świetlicy remizy OSP w Dankowicach Pierwszych
  Wyświetleń: 732
 834. Protokół z Sesji nr 20.2020
  Wyświetleń: 727
 835. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 725
 836. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  Wyświetleń: 722
 837. Petycja Nr 2.2020
  Wyświetleń: 720
 838. Protokół z Sesji nr 21.2020
  Wyświetleń: 702
 839. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 699
 840. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 699
 841. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 697
 842. Sesja nr 28.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 maja 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 687
 843. Mały Grant 2020 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 685
 844. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 681
 845. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 673
 846. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 673
 847. Zapytanie ofertowe (powtórne) na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 673
 848. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 670
 849. Protokół z Sesji nr 22.2020
  Wyświetleń: 668
 850. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 656
 851. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 655
 852. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 654
 853. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 654
 854. Protokół z Sesji nr 24.2021
  Wyświetleń: 648
 855. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 647
 856. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 640
 857. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 631
 858. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 630
 859. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 629
 860. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 626
 861. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 624
 862. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 621
 863. Protokół z Sesji nr 23.2020
  Wyświetleń: 612
 864. Informacja o zmianie składu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 610
 865. OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRZEPIC W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 609
 866. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 608
 867. Mały Grant 2020 - Pozyskanie zabytków z wykopalisk do Izby Muzealnej
  Wyświetleń: 603
 868. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 602
 869. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 602
 870. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 600
 871. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 600
 872. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2019 rok
  Wyświetleń: 599
 873. Sesja nr 25.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 marca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 598
 874. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 598
 875. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 596
 876. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 595
 877. Sesja nr 27.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 kwietnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 595
 878. Zapytanie ofertowe dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 592
 879. Budowa ul. Klonowej w Krzepicach wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 590
 880. Informacja dotycząca gazociągu przy ul. gen. Wł. Andersa w Krzepicach
  Wyświetleń: 588
 881. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY ULICY MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 585
 882. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 577
 883. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wymagającej pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 577
 884. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 576
 885. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 571
 886. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Wyświetleń: 570
 887. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 565
 888. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 562
 889. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINI ZABUDOWY UL. MUZNEROWSKIEGO
  Wyświetleń: 560
 890. Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej i projektu budowlanego dla odcinka tej drogi.
  Wyświetleń: 559
 891. Konsultacje projektów uchwał - unieważnione
  Wyświetleń: 552
 892. Sesja nr 26.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 09 kwietnia 2021 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 552
 893. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 547
 894. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Wyświetleń: 541
 895. Remont ul. Drozdki w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 534
 896. Remont ul. Ryły w Krzepicach
  Wyświetleń: 533
 897. Sesja nr 29.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 06 lipca 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 529
 898. Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.
  Wyświetleń: 528
 899. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 523
 900. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  Wyświetleń: 522
 901. Zapytanie ofertowe dotyczace sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  Wyświetleń: 519
 902. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej
  Wyświetleń: 508
 903. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- DZIAŁKA 2648/1 OBRĘB KRZEPICE
  Wyświetleń: 508
 904. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Muznerowskiego i 3-go Maja
  Wyświetleń: 503
 905. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 498
 906. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
  Wyświetleń: 495
 907. Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muznerowskiego
  Wyświetleń: 494
 908. Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia drogowego ulicy gen. Augusta Firldorfa "Nila" w Krzepicach.
  Wyświetleń: 489
 909. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 475
 910. Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 474
 911. Informacja o podjęciu przez Gminę Krzepice działalności telekomunikacyjnej.
  Wyświetleń: 469
 912. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 466
 913. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 463
 914. OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU
  Wyświetleń: 462
 915. ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  Wyświetleń: 458
 916. Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont drogi gminnej nr 639182S na długości ok. 850 m.
  Wyświetleń: 456
 917. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKA OBJĘTA KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ
  Wyświetleń: 454
 918. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
  Wyświetleń: 448
 919. Sesja nr 31.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 446
 920. Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 424
 921. Zapytanie ofertowe (powtórne) na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 419
 922. Protokół z Sesji nr 27.2021
  Wyświetleń: 416
 923. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZIAŁKI BUDOWLANE PRZY UL. ŚWIETLISTEJ
  Wyświetleń: 414
 924. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE KRZEPICE
  Wyświetleń: 413
 925. Sesja nr 30.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 14 lipca 2021 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 408
 926. Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.
  Wyświetleń: 408
 927. Protokół z Sesji nr 28.2021
  Wyświetleń: 399
 928. Protokół z Sesji nr 26.2021
  Wyświetleń: 384
 929. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Wyświetleń: 382
 930. Protokół z Sesji nr 25.2021
  Wyświetleń: 379
 931. Budowa ul. Polnej w Starokrzepicach POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 376
 932. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2020 rok
  Wyświetleń: 369
 933. Ogłoszenie PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 357
 934. Nabór wniosków o udział w programie o udzielenie dofinansowania na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 352
 935. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOT. PŁYTY RYNKU
  Wyświetleń: 349
 936. Sprawozdanie za 2020 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 341
 937. Mały Grant 2021 - Organizacja cyklu gminnych turniejów w piłce siatkowej plażowej "Lato 2021 z siatkówką plażową"
  Wyświetleń: 334
 938. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 r
  Wyświetleń: 324
 939. Ogłoszenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 324
 940. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2021 roku
  Wyświetleń: 322
 941. Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 321
 942. Zapytanie ofertowe (drugie) na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 318
 943. Protokół z Sesji nr 29.2021
  Wyświetleń: 309
 944. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach młyna Marcelin w Krzepicach na cele sportu i rekreacji
  Wyświetleń: 305
 945. Protokół z Sesji nr 30.2021
  Wyświetleń: 296
 946. Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 288
 947. Zapytanie ofertowe na dostawę nowej posypywarki mieszaniny piasku z solą do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 286
 948. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 276
 949. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA W STREFIE EKONOMICZNEJ
  Wyświetleń: 271
 950. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 252
 951. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie wysypania tłuczniem i poprawienia drogi dojazdowej do pól tj. drogi graniczącej między Lutrowskim a Starokrzepicami
  Wyświetleń: 246
 952. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) od skrzyżowania ul. Skłodowskiej z ul. Wieluńską w kierunku Krzepic
  Wyświetleń: 244
 953. Interpelacja radnej Czesławy Dudek w sprawie budowy ul. Nadrzecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 244
 954. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 242
 955. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na zadania sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 242
 956. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 238
 957. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 231
 958. Mały Grant 2021 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 227
 959. Mały Grant 2021 - Prowadzenie drużyn sekcji siatkówki (seniorzy cz. 2)
  Wyświetleń: 220
 960. Protokół z Sesji nr 31.2021
  Wyświetleń: 214
 961. Remont ul. Dzielnej w Krzepicach - od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 173
 962. Mały Grant 2021 - MGLKS Liswarta Krzepice - Upowszechnianie sportu: prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 166
 963. Zapytanie ofertowe (powtórne) na zakup i dostawę namiotu imprezowego na potrzeby OSP w Zajączkach Pierwszych w gminie Krzepice.
  Wyświetleń: 165
 964. Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach ogłosiła zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stołówki
  Wyświetleń: 49
 965. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 3