Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365275271137400476386676446371550615123156621000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
541025701851367554765691376399525813453537393424533439542349
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
425984013042369509466855945600516484076248087509043362277945
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297332315919523407842584323260230562515324521436533406138167
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
106761461517356155981499216930168583132714931284441684721388
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0098512994766773835479428485119521006010732
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 112826
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 85849
 3. poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 67964
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 62767
 5. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 59652
 6. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 53660
 7. Komunikaty
  Wyświetleń: 40428
 8. Sesje Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 33145
 9. powyżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 31819
 10. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 28489
 11. Nabór na wolne stanowiska pracy.
  Wyświetleń: 26621
 12. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19051
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP
  Wyświetleń: 16484
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15548
 15. Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 13305
 16. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 11332
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 11246
 18. Protokoły z obrad Rady Miejskiej - archiwalne
  Wyświetleń: 10067
 19. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
  Wyświetleń: 9370
 20. Godziny pracy Urzędu
  Wyświetleń: 8644
 21. Uwaga! Wybory Samorządowe 2018 - WYNIKI
  Wyświetleń: 8305
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8150
 23. Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 7909
 24. Postępowania w sprawie ochrony środowiska wymagające udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 7828
 25. Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 7792
 26. Stawki podatkowe i opłaty
  Wyświetleń: 7676
 27. Sesja Nr 16.2016 zwołana na dzień 22 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 7584
 28. Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.
  Wyświetleń: 7571
 29. Skład Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 7511
 30. Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.
  Wyświetleń: 7488
 31. Programy, zamierzenia i informacje
  Wyświetleń: 7484
 32. Przyjmowanie interesantów
  Wyświetleń: 7479
 33. Akty 2017 rok
  Wyświetleń: 7419
 34. Uchwały Rady Miejskiej 2013 r.
  Wyświetleń: 7331
 35. Uchwały Rady Miejskiej 2006 r.
  Wyświetleń: 7310
 36. Sesja Nr 38.2018 zwołana na dzień 28.06.2018
  Wyświetleń: 7262
 37. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 7143
 38. Sesja Nr 26.2017 zwołana na dzień 21 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 6997
 39. Uchwały Rady Miejskiej 2010 r.
  Wyświetleń: 6850
 40. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6812
 41. Wybory
  Wyświetleń: 6786
 42. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 6679
 43. Spotkanie informacyjne w/s budowy gazociągu
  Wyświetleń: 6446
 44. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6369
 45. Zarządzenia Burmistrza Krzepic
  Wyświetleń: 6286
 46. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6257
 47. Sesja Nr 6.2015 zwołana na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 6247
 48. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 6242
 49. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 6166
 50. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 6126
 51. Prognoza długu na 2008 r.
  Wyświetleń: 6110
 52. ustalenie środowiskowych uwarunkowań - decyzje
  Wyświetleń: 6061
 53. Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.
  Wyświetleń: 6045
 54. Sesja Nr 24.2016 zwołana na dzień 28 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 6000
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5954
 56. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5824
 57. Katalog spraw wraz ze sposobem ich załatwiania.
  Wyświetleń: 5720
 58. Ogłoszenie naboru do Gminnej Rady Seniorów - zmiana terminu
  Wyświetleń: 5720
 59. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5642
 60. Akty 2015 rok
  Wyświetleń: 5638
 61. Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 5568
 62. Losowanie - dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych
  Wyświetleń: 5487
 63. Mienie komunalne - Budżet 2005 r.
  Wyświetleń: 5463
 64. Rada Miejska
  Wyświetleń: 5462
 65. Ogłoszenie drugiego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 5395
 66. Unieważnienie przetargu na najem lokalu pow. 94 m2, poł. w Starokrzepicach ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 5391
 67. Ustalenie środowiskowych uwarunkowań - wnioski, postanowienia, postępowanie z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 5326
 68. Akty 2016 rok
  Wyświetleń: 5233
 69. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 12.07.2018 r
  Wyświetleń: 5220
 70. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy biogazowni w Krzepicach ( wyniki)
  Wyświetleń: 5217
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5191
 72. Wyniki kontroli
  Wyświetleń: 5166
 73. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 5136
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.
  Wyświetleń: 5096
 75. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11- wyniki
  Wyświetleń: 5067
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5059
 77. Sesja Nr 36.2018 zwołana na dzień 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 5024
 78. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących
  Wyświetleń: 4936
 79. Zawiadomienie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  Wyświetleń: 4877
 80. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4820
 81. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 4795
 82. Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 4788
 83. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4786
 84. Stanowiska Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4635
 85. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2018 rok
  Wyświetleń: 4623
 86. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - rozbudowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 4605
 87. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Wyświetleń: 4548
 88. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4534
 89. Informacja Wojewody Śląskiego dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4495
 90. Barszcz Sosnowskiego
  Wyświetleń: 4494
 91. Statut Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 4493
 92. Zgłoszenie przez Gmine Krzepice chęci udziału w projekcie INFO - SMOG
  Wyświetleń: 4401
 93. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 4393
 94. Podstawowe informacje o podmiocie.
  Wyświetleń: 4389
 95. Protokoły z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4377
 96. Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 4355
 97. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4344
 98. Sesja Nr 27.2017 zwołana na dzień 28 marca 2017 rok
  Wyświetleń: 4342
 99. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4337
 100. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4322
 101. Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (wokół tuczarni)
  Wyświetleń: 4298
 102. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4275
 103. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 4274
 104. Konsultace społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 (wyniki)
  Wyświetleń: 4255
 105. Akty 2013 rok
  Wyświetleń: 4239
 106. Wykaz kart informacyjnych
  Wyświetleń: 4138
 107. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IV kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 4133
 108. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 4127
 109. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Krzepice ul. Kuków 30
  Wyświetleń: 4092
 110. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg gminnych nr 639042 S i nr 639007 S ul. Kościuszki w Krzepicach.
  Wyświetleń: 4061
 111. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4026
 112. Sesja Nr 18.2016 zwołana na dzień 28 czerwca 2016
  Wyświetleń: 4002
 113. Sesja Nr 35.2013 zwołana na dzień 25 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3977
 114. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn." Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice".
  Wyświetleń: 3973
 115. Sesja Nr 21.2012 zwołana na dzień 21 marca 2012r.
  Wyświetleń: 3959
 116. Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3946
 117. Akty 2014 rok
  Wyświetleń: 3939
 118. Unieważnione: Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 3929
 119. Sesja nr 2.2018 zwołana na dzień 6 grudnia 2018 roku godz 15.00
  Wyświetleń: 3925
 120. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 3924
 121. Zawiadomienie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3920
 122. Uchwały Rady Miejskiej 2018 r.
  Wyświetleń: 3911
 123. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - udrożnienie rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 3899
 124. Uchwały Rady Miejskiej z 2009 r.
  Wyświetleń: 3889
 125. Sesja Nr 34.2018 zwołana na dzień 27 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 3771
 126. Uchwały Rady Miejskiej 2005 r.
  Wyświetleń: 3761
 127. Oferty na prowadzenie drużyn sportowych
  Wyświetleń: 3742
 128. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3706
 129. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3697
 130. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 3686
 131. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 3633
 132. Sesja Nr 20.2016 zwołana na dzień 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 3624
 133. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3605
 134. Protokół z sesji nr 3.2018
  Wyświetleń: 3578
 135. Akty 2012 rok
  Wyświetleń: 3554
 136. Przetarg nieograniczony pn. Budowa kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do ulicy Słowackiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3539
 137. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3524
 138. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 3504
 139. Ogłoszenia w sprawie spotkań z mieszkańcami
  Wyświetleń: 3497
 140. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3463
 141. Protokół z Sesji nr 5.2019
  Wyświetleń: 3448
 142. Przetarg na dzierzawę nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Dąbrowskiego (las i drogi w obrębie tuczarni)
  Wyświetleń: 3440
 143. Uchwały Rady Miejskiej 2008 r.
  Wyświetleń: 3431
 144. Nabór na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3414
 145. Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 3413
 146. Sprzedaż działki w obrębie Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3376
 147. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krzepicach w obrębie ulicy Mickiewicza (druga linia zabudowy)
  Wyświetleń: 3358
 148. Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
  Wyświetleń: 3352
 149. Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 3350
 150. Unieważniono - Przetarg nieograniczony pn.Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 3348
 151. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 3279
 152. Zaproszenie do złożenia oferty na Nadzór Inwestorski na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3278
 153. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3274
 154. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 3202
 155. Rozporządzenie
  Wyświetleń: 3198
 156. Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 3184
 157. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 3166
 158. Budowa chodnika w miejscowości Zajączki Drugie ul. Parcele
  Wyświetleń: 3141
 159. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 3119
 160. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie planowanego strajku nauczycieli
  Wyświetleń: 3105
 161. Uchwały Rady Miejskiej 2007 r.
  Wyświetleń: 3090
 162. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3068
 163. Gospodarka wodna
  Wyświetleń: 3060
 164. Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.
  Wyświetleń: 3040
 165. Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3025
 166. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Kultury, Sportu, Zdrowia, O.C. i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 3023
 167. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 3014
 168. Oświadczenie Inwestora w sprawie magazynów przy ul. Cichej w Krzepicach (Kuźniczka)
  Wyświetleń: 3013
 169. Przetarg nieograniczony pn.Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 330 000,00 zł.
  Wyświetleń: 3003
 170. Unieważniony - Zapytanie ofertowe na uługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uprządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 2999
 171. Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.
  Wyświetleń: 2993
 172. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2990
 173. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2988
 174. Sesja Nr 20.2012 zwołana na dzień 31 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2983
 175. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2982
 176. KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY
  Wyświetleń: 2961
 177. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2954
 178. Zapytanie ofertowe na wycięcie drzew.
  Wyświetleń: 2942
 179. Uchwały Rady Miejskiej 2003 r.
  Wyświetleń: 2937
 180. Zaproszenie dla przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów na terenach w Krzepicach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19.12.2018 r.)
  Wyświetleń: 2915
 181. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2908
 182. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2907
 183. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2901
 184. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 2898
 185. Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2019.
  Wyświetleń: 2878
 186. Uchwały Rady Miejskiej 2004 r.
  Wyświetleń: 2873
 187. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 310 000,00 zł.
  Wyświetleń: 2861
 188. Ogłoszenie trzeciego przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2860
 189. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2860
 190. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa i zakup używanej koparko - ładowarki.
  Wyświetleń: 2845
 191. Komunikat Wojewody Śląskiego dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 2841
 192. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2809
 193. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2800
 194. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2785
 195. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2769
 196. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 2755
 197. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2753
 198. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2727
 199. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2712
 200. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach
  Wyświetleń: 2708
 201. Sesja Nr 36.2013 zwołana na dzień 14 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2708
 202. Sesja Nr 38.2013 zwołana na dzień 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2705
 203. Ogłoszenie o drugim przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 2703
 204. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2695
 205. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2684
 206. Sesja Nr 24.2012 zwołana na dzień 20 września 2012r.
  Wyświetleń: 2681
 207. Unieważnienie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 2659
 208. Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2643
 209. Petycje
  Wyświetleń: 2637
 210. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 2635
 211. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2619
 212. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie dziennika elektronicznego
  Wyświetleń: 2619
 213. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2617
 214. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 2613
 215. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2602
 216. Sesja Nr 17.2016 zwołana na dzień 17 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2591
 217. INFORMACJA O WYNIKACH LOSOWANIA z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2583
 218. Ochrona danych osobowych.
  Wyświetleń: 2574
 219. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 2566
 220. NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZEPICACH
  Wyświetleń: 2556
 221. Punkt Informacyjny PSG Spółka z o.o., Gazownia w Częstochowie, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach - dot. spraw przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 2534
 222. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 2494
 223. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2481
 224. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 2456
 225. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo
  Wyświetleń: 2445
 226. Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2436
 227. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2423
 228. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2414
 229. Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1w Krzepicach.
  Wyświetleń: 2409
 230. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2013 rok
  Wyświetleń: 2409
 231. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+ 500 do km 1+281.
  Wyświetleń: 2400
 232. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2396
 233. Sesja Nr 42.2014 zwołana na dzień 16 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2394
 234. Sesja Nr 13.2015 zwołana na dzień 01 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2392
 235. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzepice przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2390
 236. Sesja Nr 15.2016 zwołana na dzień 10 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2380
 237. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2366
 238. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na umowę o pracę w celu zastępstwa na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2361
 239. Gminny Program Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 2358
 240. Sesja Nr 40.2018 zwołana na dzień 11 września 2018
  Wyświetleń: 2357
 241. Bank Żywności w Częstochowie ogłasza nabór lokalnej organizacji partnerskiej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 2352
 242. Sesja Nr 14.2015 zwołana na dzień 29 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2348
 243. Projekt Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2340
 244. Sesja Nr 46.2014 zwołana na dzień 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2339
 245. Przetarg nieograniczony pn.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie.
  Wyświetleń: 2324
 246. Sesja Nr 37.2013 zwołana na dzień 28 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2323
 247. NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
  Wyświetleń: 2321
 248. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich.
  Wyświetleń: 2312
 249. Zaproszenie do składania ofert na modernizację wodociągu w miejscowości Dankowice Trzecie.
  Wyświetleń: 2299
 250. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
  Wyświetleń: 2296
 251. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2290
 252. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2267
 253. Sesja nr 7.2015 zwołana na dzień 12 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2262
 254. Sesja Nr 45.2014 zwołana na dzień 22 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2251
 255. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III.
  Wyświetleń: 2250
 256. Sesja Nr 4.2015 zwołana na dzień 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2248
 257. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2248
 258. Wykaz nieruchomości położonej w Krzepicach, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2246
 259. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2236
 260. Oferta na prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów 2018 r.
  Wyświetleń: 2234
 261. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 2233
 262. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej
  Wyświetleń: 2231
 263. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego.
  Wyświetleń: 2227
 264. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/9
  Wyświetleń: 2227
 265. Zawiadomienie Burmistrza krzepic o wyłożeniu projektu uproszczonego urządzenia lasów
  Wyświetleń: 2227
 266. Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 2219
 267. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2216
 268. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2211
 269. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni ulicy Kuźniczka w km 27+139÷28+737 m. Krzepice
  Wyświetleń: 2196
 270. Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2193
 271. Zaproszenie do złożenia oferty na zdanie pn.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice - wariant II od km 0+ 500,00 do km 0+950,00 – etap II.
  Wyświetleń: 2193
 272. Sesja Nr 9.2015 zwołana na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2192
 273. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 2187
 274. Sesja Nr 10.2015 zwołana na dzień 17 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2184
 275. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z modernizacją wodociągu.
  Wyświetleń: 2181
 276. Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa zatoki autobusowej w DK 43 w m. Szarki Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 2160
 277. Informacja Burmistrza Krzepic o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Krzepice siecią wodociągową przez ZDKiM w Krzepicach
  Wyświetleń: 2155
 278. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - uzupełnienie strojów
  Wyświetleń: 2133
 279. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141 S w m. Lutrowskie, Gmina Krzepice od km 0+000,00 do km 0+500,00
  Wyświetleń: 2129
 280. Przetarg na sprzedaż działki w obrębie ul. Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2117
 281. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2117
 282. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach, zapisanej jako działka nr 3889/17
  Wyświetleń: 2110
 283. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Konopnickiej w Krzepicach, odcinek I.
  Wyświetleń: 2105
 284. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu od SUW w ul. Mickiewicza i Ks. Muznerowskiego o dł. ok. 1200m.
  Wyświetleń: 2104
 285. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 2100
 286. Sesja Nr 41.2013 zwołana na dzień 18 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2093
 287. Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2090
 288. Sesja Nr 49.2014 zwołana na dzień 20 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2087
 289. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2082
 290. Afrykański pomór świń (ASF)
  Wyświetleń: 2072
 291. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice na lata 2013 - 2032
  Wyświetleń: 2068
 292. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Wyświetleń: 2068
 293. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa chodników w m. Starokrzepice.
  Wyświetleń: 2068
 294. OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 2066
 295. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 2064
 296. Sesja Nr 2.2014 zwołana na dzień 18 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2062
 297. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa nawierzchni ul. Praga w km 0+ 000 - 0+300 wraz z przepustem drogowym w m. Krzepice.
  Wyświetleń: 2053
 298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 2053
 299. Sesja Nr 44.2014 zwołana na dzień 27 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 2044
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol
  Wyświetleń: 2043
 301. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639177S w m. Zajączki Pierwsze relacji Zajączki Pierwsze - Zimnowoda w km 0+000-0+380.
  Wyświetleń: 2041
 302. Sesja Nr 12.2015 zwołana na dzień 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2035
 303. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 2017
 304. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 2016
 305. Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów
  Wyświetleń: 2006
 306. Przetarg nieograniczony pn. Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni sieciowych P-5 i P-6.
  Wyświetleń: 1998
 307. Sesja Nr 25.2012 zwołana na dzień 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1998
 308. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1980
 309. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Częstochowską w Krzepicach
  Wyświetleń: 1975
 310. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1969
 311. Sesja Nr 3.2014 zwołana na dzień 30 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1968
 312. Sesja Nr 47.2014 zwołana na dzień 31 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1967
 313. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1966
 314. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1959
 315. Opinia Państwowego Instutu Weterynaryjnego dot. występowania ognisk grypy ptaków
  Wyświetleń: 1954
 316. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 1952
 317. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1951
 318. Sesja Nr 11.2015 zwołana na dzień 9 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1950
 319. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1948
 320. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont chodnika w ulicy Kuźniczka w Krzepicach na dł. 300 m od ulicy Skłodowskiej
  Wyświetleń: 1938
 321. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pt: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku
  Wyświetleń: 1937
 322. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1926
 323. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1918
 324. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustawienia kurtynlub mgławic wodnych
  Wyświetleń: 1917
 325. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej i obwodnicy
  Wyświetleń: 1910
 326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1910
 327. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1908
 328. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1905
 329. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
  Wyświetleń: 1892
 330. Sesja Nr 26.2012 zwołana na dzień 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1891
 331. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
  Wyświetleń: 1890
 332. Sesja Nr 22.2012 zwołana na dzień 8 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1887
 333. Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1882
 334. Sesja Nr 32.2017 zwołana na dzień 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1875
 335. Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa.
  Wyświetleń: 1874
 336. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m² położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1872
 337. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1867
 338. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków OSP w m. Starokrzepice i Dankowice
  Wyświetleń: 1858
 339. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno -usługową, położoną w Krzepicach przy drodze projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą
  Wyświetleń: 1855
 340. Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.
  Wyświetleń: 1854
 341. Akty 2018 rok
  Wyświetleń: 1853
 342. Sesja Nr 1.2014 zwołana na dzień 27 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1853
 343. Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1853
 344. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2014 rok
  Wyświetleń: 1852
 345. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni oraz przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych w ulicy Kościuszki w Krzepicach
  Wyświetleń: 1852
 346. KURENDA dot. wałęsających się psów
  Wyświetleń: 1846
 347. Sesja Nr 31.2017 zwołana na dzień 16 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1845
 348. Sesja Nr 30.2017 zwołana na dzień 12 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1843
 349. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 1843
 350. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r - ogłoszenie
  Wyświetleń: 1842
 351. Sesja nr 33/2013 zwołana na dzień 9.05.2013r.
  Wyświetleń: 1842
 352. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1832
 353. Wyniki otwartego konkursu zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1831
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
  Wyświetleń: 1827
 355. Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej ulica Łękawica w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1825
 356. Sesja Nr 48.2014 zwołana na dzień 9 października 2014 roku
  Wyświetleń: 1819
 357. Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi...na 2015 rok
  Wyświetleń: 1816
 358. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1808
 359. Sesja nr 30/2013 zwołana na dzień 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1808
 360. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1806
 361. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej
  Wyświetleń: 1805
 362. Sesja Nr 42.2018 zwołana na dzień 18 października 2018 roku
  Wyświetleń: 1800
 363. Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg gminnych nr 639164S ul. Parcele, nr 639166S ul. Polna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 1798
 364. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2011 rok
  Wyświetleń: 1798
 365. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice przy ul. Strażackiej nr 1 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1797
 366. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 1795
 367. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Klonowej i Lipowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1795
 368. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1786
 369. Przetarg na sprzedaż działki w Dankowicach Drugich
  Wyświetleń: 1783
 370. Sesja Nr 37.2018 zwołana na dzień 14 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1776
 371. Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z rurociągiem łączącym SUW ze studniami I, II, III o dł. ok. 600 m.
  Wyświetleń: 1773
 372. Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągiem na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 1768
 373. Sprzedaż działki w obrębie ulicy Rolniczej
  Wyświetleń: 1768
 374. Przetarg nieograniczony pn.Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Krzepicach..
  Wyświetleń: 1765
 375. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1762
 376. Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego
  Wyświetleń: 1739
 377. Ogłoszenie konkursu na zadanie sportowe - "Ogólnopolski Bieg Krzepich im Kazimierza Zembali" - 2019 rok
  Wyświetleń: 1723
 378. Przetarg w obrębie ulicy Rolniczej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1722
 379. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1716
 380. Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1716
 381. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1710
 382. Sesja Nr 33.2018 zwołana na dzień 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1698
 383. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Wyświetleń: 1692
 384. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 1689
 385. Przetarg nieograniczony pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022.
  Wyświetleń: 1682
 386. Sesja nr 32/2013 zwołana na dzień 8.04.2013r.
  Wyświetleń: 1674
 387. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1670
 388. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1656
 389. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy... za 2012 rok
  Wyświetleń: 1646
 390. Sesja Nr 28.2012 zwołana na dzień 20 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1640
 391. Sesja Nr 29.2017 zwołana na dzień 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1639
 392. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe
  Wyświetleń: 1636
 393. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1631
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1628
 395. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.
  Wyświetleń: 1622
 396. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie dot. wyników badań i ocen stanu środowiska
  Wyświetleń: 1615
 397. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata do pracy na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1607
 398. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego
  Wyświetleń: 1607
 399. Raporty o stanie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 1606
 400. Sesja Nr 28.2017 zwołana na dzień 23 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1605
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1604
 402. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1603
 403. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1602
 404. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
  Wyświetleń: 1598
 405. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 1595
 406. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1589
 407. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 842 194,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1588
 408. Unieważniony: Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 1585
 409. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1579
 410. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ulicy Częstochowskiej.
  Wyświetleń: 1573
 411. Petycja Nr 1.2019
  Wyświetleń: 1571
 412. Wzory druków
  Wyświetleń: 1566
 413. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 – 2025
  Wyświetleń: 1561
 414. Przetarg nieograniczony pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Wyświetleń: 1560
 415. Przetarg nieograniczony pn.Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Dankowicach.
  Wyświetleń: 1549
 416. Nabór na stanowisko Inspektor ds Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg
  Wyświetleń: 1545
 417. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1541
 418. Unieważniono - Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu.
  Wyświetleń: 1534
 419. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1516
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1515
 421. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1513
 422. Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania sportowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 1512
 423. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 1509
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1505
 425. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/15
  Wyświetleń: 1504
 426. Informacja Wojewody Śląskiego na temat konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"
  Wyświetleń: 1496
 427. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1495
 428. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1489
 429. Sesja nr 4.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1478
 430. Przetarg nieograniczony pn. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 1476
 431. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.
  Wyświetleń: 1468
 432. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - nieruchomość zabudowana położona w Krzepicach przy ulicy Kuków 30
  Wyświetleń: 1467
 433. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Praga i Sosnowej
  Wyświetleń: 1466
 434. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w Krzepicach
  Wyświetleń: 1463
 435. Sesja nr 3.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 1462
 436. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach
  Wyświetleń: 1461
 437. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 5 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1457
 438. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1453
 439. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1453
 440. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1445
 441. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Krzepicach przy drodze gruntowej projektowanej skomunikowanej z ulicą Rolniczą, zapisanej jako działka nr 3889/16
  Wyświetleń: 1440
 442. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 1435
 443. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 1427
 444. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa i ulicą Częstochowską w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1418
 445. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1412
 446. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i realizacja dokumentacji stanowiącej podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii
  Wyświetleń: 1410
 447. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Częstochowskiej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1407
 448. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku
  Wyświetleń: 1404
 449. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krzepice ul. Rolnicza
  Wyświetleń: 1402
 450. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 1398
 451. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1395
 452. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz parapetami i obróbka oscieży w gminnych zasobach mieszkaniowych.
  Wyświetleń: 1391
 453. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa.
  Wyświetleń: 1388
 454. Uchwała Nr 4.040.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 3 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1384
 455. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  Wyświetleń: 1377
 456. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1375
 457. Zaproszenie do zlożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1371
 458. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1371
 459. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1370
 460. Zaproszenie do wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych
  Wyświetleń: 1366
 461. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 1348
 462. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1338
 463. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu w kwocie 1 850 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1333
 464. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 1328
 465. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1326
 466. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1318
 467. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach
  Wyświetleń: 1315
 468. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1310
 469. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Wyświetleń: 1297
 470. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal użytkowy, ul. Krakowska 5, Krzepice
  Wyświetleń: 1295
 471. Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem
  Wyświetleń: 1286
 472. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego , ul. Krakowska 5
  Wyświetleń: 1284
 473. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1282
 474. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu dróg.
  Wyświetleń: 1276
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach - Osiedle Dąbrowa
  Wyświetleń: 1275
 476. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1268
 477. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 1264
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice
  Wyświetleń: 1261
 479. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r
  Wyświetleń: 1256
 480. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Praga i Sosnowa
  Wyświetleń: 1255
 481. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Dąbrowskiego i Magreta w Krzepicach
  Wyświetleń: 1254
 482. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Remont drogi powiatowej polegający na budowie chodnika w ulicy Kuków w Krzepicach
  Wyświetleń: 1254
 483. Akty 2019 rok.
  Wyświetleń: 1249
 484. Budowa sieci gazowej w Gminie Krzepice - Schemat przebiegu sieci oraz wstępny harmonogram robót
  Wyświetleń: 1249
 485. strona bip testowa
  Wyświetleń: 1247
 486. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1246
 487. Zbiórka odpadów
  Wyświetleń: 1246
 488. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie przygotowania placówek oświatowych do nowego rozporządzenia dot. bezpieczeństwa i higieny w szkołach
  Wyświetleń: 1245
 489. Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 kompletów dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
  Wyświetleń: 1237
 490. Wniosek - zezwolenie na usunięcie drzew(a)
  Wyświetleń: 1226
 491. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 1223
 492. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m3, położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15
  Wyświetleń: 1222
 493. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1221
 494. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 130 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanit. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Krzepicach ...
  Wyświetleń: 1212
 495. Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1206
 496. Sesja nr 5.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 10 kwietnia 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1200
 497. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1193
 498. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1190
 499. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1183
 500. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krzepice w sprawie statutów Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 1180
 501. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości
  Wyświetleń: 1165
 502. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
  Wyświetleń: 1165
 503. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1160
 504. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na boiskach przy SP Nr 1 i Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1155
 505. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rolniczej i w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1154
 506. Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1153
 507. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
  Wyświetleń: 1152
 508. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ds Finansowo - Księgowej Obsługi Oświaty
  Wyświetleń: 1150
 509. Ogłoszenie o przetargu - wynajem lokalu użytkowego, ul. Solna 15
  Wyświetleń: 1150
 510. Sesja nr 6.2019 Rady Miejskiej zwołana na dzień 4 czerwca 2019 r. godz. 15.00
  Wyświetleń: 1146
 511. Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1145
 512. Zasady umieszczania plaktów wyborczych w pasach dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1142
 513. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres dziewięciu lat nieruchomości przeznaczonej do rolniczego wykorzystania, położonej w Krzepicach o pow. 11,6906 ha.
  Wyświetleń: 1137
 514. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV przy ulicy Księdza Muznerowskiego
  Wyświetleń: 1125
 515. Sesja Nr 1.2018 zwołana na dzień 20 listopada 2018 roku
  Wyświetleń: 1125
 516. Unieważnienie postępowania - Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wzrostu wartości 82 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach...
  Wyświetleń: 1123
 517. Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 26,20 m2 położonego w Krzepicach przy ulicy Solnej 15.
  Wyświetleń: 1115
 518. List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
  Wyświetleń: 1113
 519. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 1108
 520. Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 1106
 521. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1103
 522. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 1099
 523. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy łącznika pomiedzy ulicą Częstochowską a ulicą Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 1097
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, położonych w Krzepicach, ul. Kuków
  Wyświetleń: 1096
 525. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Podinspektora ds Planowania Przestrzennego i Ewidencji Nieruchomości
  Wyświetleń: 1091
 526. Komunikaty
  Wyświetleń: 1067
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
  Wyświetleń: 1067
 528. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 1062
 529. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 1032
 530. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjętych działań w zakresie wykonania oświetlenia na parkingu przy SzP Nr 2 w Krzepicach
  Wyświetleń: 1028
 531. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krzepicach
  Wyświetleń: 1027
 532. Sesja nr 9.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 13 sierpnia 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 1027
 533. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców z inwestorem w sprawie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  Wyświetleń: 1027
 534. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Plac Powstańców Śląskich w Krzepicach
  Wyświetleń: 999
 535. Unieważniono - Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix.
  Wyświetleń: 985
 536. Informacja o składzie Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 983
 537. Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246.
  Wyświetleń: 978
 538. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i mostów.
  Wyświetleń: 971
 539. III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 970
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila
  Wyświetleń: 969
 541. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice
  Wyświetleń: 958
 542. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 956
 543. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 07.06.2018 r.
  Wyświetleń: 954
 544. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 950
 545. Wykonanie 130 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej położnych w Krzepicach przy ul: Kuźniczka, 17 Stycznia, Dworcowa, Przemysłowa, Piaskowa
  Wyświetleń: 949
 546. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.120.2019)
  Wyświetleń: 944
 547. Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 943
 548. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 32,30 m2 wraz z częściami przynależnymi, znajdującego się na parterze w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Krzepicach przy ulicy Solnej 6a.
  Wyświetleń: 941
 549. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2017r.
  Wyświetleń: 932
 550. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod ogródki gastronomiczne trzech części płyty Rynku w Krzepicach
  Wyświetleń: 930
 551. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji regazyfikacji LNG
  Wyświetleń: 925
 552. Ogłszenie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 921
 553. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 921
 554. Zapytanie radnego Romana Kudelskiego o podjętych działaniach w zakresie pozyskania środków na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawoowych
  Wyświetleń: 921
 555. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 918
 556. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dotyczy budowy linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, na terenie dz. nr 2473, 2603,2519,2520/8,2520/5 poł. w Krzepicach
  Wyświetleń: 916
 557. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
  Wyświetleń: 911
 558. Informacja o realizacji na terenie województwa śląskiego czerwcowych badań rolniczych
  Wyświetleń: 907
 559. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 893
 560. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 890
 561. Sprawozdanie za 2018 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 888
 562. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 887
 563. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 887
 564. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Krzepicach
  Wyświetleń: 882
 565. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji LNG wraz z stacją redukcyjno-pomiarową i niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 879
 566. Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy poł. w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 879
 567. Protokół z sesji nr 1.2018
  Wyświetleń: 877
 568. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie uzupełnienia lamp oświetleniowych
  Wyświetleń: 876
 569. Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00
  Wyświetleń: 875
 570. Ogłoszenie wyników konkursu na zadania sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 874
 571. Sesja nr 16.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 lutego 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 874
 572. Interpelacja radnego Mariusza Drosia dot. sposobu realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o przeprowadzenie kontroli w/w inwestycji
  Wyświetleń: 870
 573. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokalu położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 870
 574. Wykonanie 82 operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ul: Oleska, Jaworowa, Polna, Słoneczna
  Wyświetleń: 859
 575. Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 246
  Wyświetleń: 857
 576. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starokrzepicach, przeznaczonej do rolniczego wykorzystania
  Wyświetleń: 850
 577. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 845
 578. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów
  Wyświetleń: 835
 579. Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 835
 580. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach (Zarządzenie nr 0050.108.2019)
  Wyświetleń: 835
 581. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach ogłosiła przetarg nieograniczony pn. Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.
  Wyświetleń: 833
 582. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lamp solarnych.
  Wyświetleń: 833
 583. Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.
  Wyświetleń: 832
 584. Sesja nr 8.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 2 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00
  Wyświetleń: 821
 585. Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 818
 586. Protokół z sesji nr 4.2019
  Wyświetleń: 816
 587. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 813
 588. Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00
  Wyświetleń: 813
 589. Protokół z sesji nr 2.2018
  Wyświetleń: 810
 590. Przetarg nieograniczony pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 810
 591. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej i Tęczowej w Krzepicach
  Wyświetleń: 806
 592. Ogłoszenie o przetargu - część korytarza między biblioteką a korytarzem głównym Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 802
 593. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 791
 594. Zapytanie ofertowe na usługę trzebieży wczesnej.
  Wyświetleń: 785
 595. Zaproszenie do złożenia oferty na usługę Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice - Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie i ul. Królewska, Podł
  Wyświetleń: 780
 596. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw.
  Wyświetleń: 776
 597. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postępowaniaw sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego
  Wyświetleń: 773
 598. Unieważniono - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP.
  Wyświetleń: 770
 599. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 768
 600. Sesja nr 11.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 15 października 2019 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 768
 601. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania mającego na celu modernizację ścieszki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Wieluńskiej od ulicy Dolnej do ul. Skłodowskiej
  Wyświetleń: 766
 602. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
  Wyświetleń: 765
 603. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 764
 604. Wykaz nieruchomości, położonej w Krzepicach, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie nr 0050.109.2019)
  Wyświetleń: 764
 605. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 760
 606. WYBORY DO ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
  Wyświetleń: 760
 607. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 758
 608. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome grubowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 753
 609. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Wyświetleń: 751
 610. Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 570 674,00 zł.
  Wyświetleń: 751
 611. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 748
 612. Nabór na stanowisko Informatyka
  Wyświetleń: 741
 613. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27
  Wyświetleń: 739
 614. Wykaz nieruchomości przenaczonych do wynajmu dot. Starokrzepice, ul. Oleska 246
  Wyświetleń: 733
 615. Mały Grant 2019 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 732
 616. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę znaków drogowych
  Wyświetleń: 725
 617. Konsultacje projektu uchwały - zakończone
  Wyświetleń: 722
 618. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 722
 619. Konsultacje projektów uchwał - zakończone
  Wyświetleń: 720
 620. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Towarowej
  Wyświetleń: 717
 621. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
  Wyświetleń: 712
 622. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 710
 623. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 706
 624. Zaproszenie do złożenia oferty na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych.
  Wyświetleń: 701
 625. Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko: Podinspektor ds Księgowości Oświatowej
  Wyświetleń: 700
 626. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Wyświetleń: 700
 627. Zapytanie cenowe na remont drogi gminnej w m. Zajączki Drugie ul. Szarlejka.
  Wyświetleń: 689
 628. Unieważniono:Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach.
  Wyświetleń: 685
 629. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 680
 630. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 677
 631. Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 677
 632. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczaca postawienia znaku drogowego
  Wyświetleń: 675
 633. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 675
 634. Protokół z sesji nr 7.2019
  Wyświetleń: 670
 635. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca wniosków jakie Urząd złożył lub planuje złożyć do Ministerstwa Sportu na wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą sportową
  Wyświetleń: 669
 636. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca opracowania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
  Wyświetleń: 663
 637. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa łącznika pomiędzy ulicą Częstochowską a Wyspiańskiego i Chopina
  Wyświetleń: 658
 638. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639001S ul. Andersa w Krzepicach.
  Wyświetleń: 658
 639. Zapytanie Radnego Romana Kudelskiego w sprawie obsługi pojemników na odzież używaną
  Wyświetleń: 658
 640. Zapytanie o cenę na wykonanie remontu ul. Szarlejka w m. Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 651
 641. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargowym, położonej w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 649
 642. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 647
 643. OGŁOSZENIE O TRZECIM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 647
 644. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 645
 645. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 644
 646. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie podjęcia działania w zakresie pozyskania środków na modernizację ścieżki pieszo rowerowej w ulicy Wieluńskiej
  Wyświetleń: 639
 647. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zamontowania lustra drogowego
  Wyświetleń: 636
 648. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego za budynkiem OSP w miejscowości Starokrzepice.
  Wyświetleń: 636
 649. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w porzedszkolach publicznych
  Wyświetleń: 630
 650. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.
  Wyświetleń: 630
 651. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krzepice automatów butelkowych służących do skupu plastikowych butelek
  Wyświetleń: 623
 652. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca naprawy studzienek
  Wyświetleń: 621
 653. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.
  Wyświetleń: 619
 654. Interpelacja Romana Kudelskiego w sprawie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 616
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach
  Wyświetleń: 611
 656. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Europejskiego
  Wyświetleń: 610
 657. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. wynajmu lokalu użytkowego w Starokrzepicach, przy ul. Oleskiej
  Wyświetleń: 610
 658. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 610
 659. Petycja Nr 2.2019
  Wyświetleń: 607
 660. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Zajączki Pierwsze i Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 607
 661. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 602
 662. Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"
  Wyświetleń: 601
 663. Przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 601
 664. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice
  Wyświetleń: 597
 665. Sesja nr 15.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 lutego 2020 roku na godz. 8.00
  Wyświetleń: 597
 666. Bezpłatne badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Wyświetleń: 596
 667. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotyczaca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków i załamań w nawierzchni w drogach gminnych
  Wyświetleń: 595
 668. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza w Krzepicach
  Wyświetleń: 595
 669. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 586
 670. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Wyświetleń: 584
 671. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.
  Wyświetleń: 584
 672. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Wyświetleń: 581
 673. Interpelacja Romana Kudelskiego dotyczaca napraw ubytków i załamań w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 580
 674. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 576
 675. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu dotacji na 2020 rok
  Wyświetleń: 574
 676. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 573
 677. Mały Grant 2019 - zakup strojów sportowych
  Wyświetleń: 571
 678. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Ustronna w Krzepicach.
  Wyświetleń: 570
 679. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 569
 680. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych
  Wyświetleń: 567
 681. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 567
 682. Protokół z sesji nr 10.2019
  Wyświetleń: 560
 683. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY WYŁAPYWANIA I ODBIORU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE
  Wyświetleń: 556
 684. Sesja nr 17.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 maja 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 555
 685. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
  Wyświetleń: 550
 686. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Jesionowa, Księdza Stasiewicza w Krzepicach – wylot kanału ze studnią D-1- I ETAP
  Wyświetleń: 550
 687. OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
  Wyświetleń: 549
 688. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 549
 689. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie oszacowania wysokości strat w dochodach budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 542
 690. Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy dróg wraz z odwodnieniem w Osiedlu Andersa
  Wyświetleń: 542
 691. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza
  Wyświetleń: 541
 692. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 540
 693. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Dostawa 10 aparatów nadciśnieniowych typu AirGo Fix i masek dla jednostek OSP Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 539
 694. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych
  Wyświetleń: 538
 695. Unieważniony - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Lutrowskie, Zajączki Pierwsze, Podłęże Królewskie.
  Wyświetleń: 530
 696. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotyczącao ile procent zwiększona została subwencja oświatowa, porównując rok 2018 do 2019
  Wyświetleń: 526
 697. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca ponowenie skutków finansowych związanych ze wzrostem wynagrodzeń
  Wyświetleń: 522
 698. Mały Grant 2019 - upowszechnianie sportu - dosprzętowienie klubu
  Wyświetleń: 520
 699. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZY ODBIORU ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KRZEPICE W 2020 R.
  Wyświetleń: 517
 700. Interpelacja Radnego Kudelskiego w sprawie utworzenia miejsc parkingowych
  Wyświetleń: 514
 701. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa nabór składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  Wyświetleń: 510
 702. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 509
 703. Protokół z sesji nr 8.2019
  Wyświetleń: 507
 704. UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 507
 705. Protokół z sesji nr 6.2019
  Wyświetleń: 504
 706. Protokół z sesji nr 11.2019
  Wyświetleń: 503
 707. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie pozyskania środków z Funduszu Europejskiego na rozwój usług zdrowotnych
  Wyświetleń: 502
 708. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
  Wyświetleń: 498
 709. Przetarg nieograniczony pn.Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 496
 710. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 495
 711. Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (ul. Księdza Muznerowskiego)
  Wyświetleń: 489
 712. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 488
 713. Protokół z sesji nr 12.2019
  Wyświetleń: 485
 714. Protokół z sesji nr 9.2019
  Wyświetleń: 482
 715. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Wyświetleń: 481
 716. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 481
 717. Zapytanie ofertowe. Sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzeń.
  Wyświetleń: 478
 718. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 474
 719. Zaproszenie do składania ofert (powtórne) na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 474
 720. Protokół z sesji nr 13.2019
  Wyświetleń: 468
 721. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 458
 722. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088
  Wyświetleń: 457
 723. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 451
 724. Petycja Nr 4.2019
  Wyświetleń: 449
 725. Zaproszenie (powtórne) do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."
  Wyświetleń: 440
 726. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 436
 727. Petycja Nr 5.2020
  Wyświetleń: 423
 728. TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH
  Wyświetleń: 423
 729. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 423
 730. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 418
 731. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca stanu przygotowań instytucji publicznych w przypadku wystąpienia koronawirusa
  Wyświetleń: 417
 732. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 413
 733. Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr KLB2508A wraz z instalacją ELEKTROENERGETYCZNĄ
  Wyświetleń: 409
 734. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 409
 735. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_Starokrzepice
  Wyświetleń: 406
 736. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości wdrożenia usługi-aplikacji Eco Harmonogram "Czyste Miasto"
  Wyświetleń: 402
 737. Mały Grant 2020 - XVI Grand Prix w tenisie stołowych
  Wyświetleń: 397
 738. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej S-302 "Zajączki Szarki" wraz z przebudową linii SN i nN"
  Wyświetleń: 397
 739. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 395
 740. Petycja Nr 3.2019
  Wyświetleń: 394
 741. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.
  Wyświetleń: 390
 742. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej S-302 „Zajączki Szarki” wraz z przebudową linii SN i nN”,
  Wyświetleń: 389
 743. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 388
 744. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 383
 745. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 382
 746. Akty 2020 rok
  Wyświetleń: 379
 747. Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 379
 748. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Wyświetleń: 373
 749. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dot. działań Urzędu Miejskiego w Krzepicach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 370
 750. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca uzupełnienia nazw ulic na terenie Gminy Krzepice
  Wyświetleń: 369
 751. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 366
 752. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 365
 753. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości stworzenia spółki celowej
  Wyświetleń: 364
 754. Protokół z Sesji nr 14.2019
  Wyświetleń: 362
 755. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości sfinansowania zakupu maseczek ochronnych
  Wyświetleń: 359
 756. Protokół z Sesji nr 15.2020
  Wyświetleń: 358
 757. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 356
 758. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca realizacji wniosków Osiedli i Sołectw
  Wyświetleń: 355
 759. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Wyświetleń: 354
 760. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice
  Wyświetleń: 345
 761. Petycja Nr 1.2020
  Wyświetleń: 344
 762. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Wyświetleń: 342
 763. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 341
 764. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy wieży teleinformatycznej transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"”
  Wyświetleń: 338
 765. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 337
 766. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Krzepice w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w formie posiłku
  Wyświetleń: 333
 767. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 333
 768. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PŁYTA RYNKU
  Wyświetleń: 324
 769. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 317
 770. Protokół z Sesji nr 16.2020
  Wyświetleń: 313
 771. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia
  Wyświetleń: 310
 772. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 306
 773. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 301
 774. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 300
 775. Udostępnienie kanału technologicznego
  Wyświetleń: 295
 776. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych INT_99030_ Starokrzepice" w miejscowości Starkorzepice
  Wyświetleń: 294
 777. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Wyświetleń: 290
 778. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych
  Wyświetleń: 288
 779. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 277
 780. Protokół z Sesji nr 17.2020
  Wyświetleń: 274
 781. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
  Wyświetleń: 274
 782. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU - UL. OLESKA 246 W STAROKRZEPICACH
  Wyświetleń: 273
 783. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Wyświetleń: 272
 784. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Wyświetleń: 270
 785. Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00
  Wyświetleń: 263
 786. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Wyświetleń: 260
 787. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów
  Wyświetleń: 248
 788. Sprawozdanie za 2019 rok z Realizacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 245
 789. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Wyświetleń: 238
 790. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Wyświetleń: 237
 791. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy waz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego...
  Wyświetleń: 217
 792. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 217
 793. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - LOKAL UŻYTKOWY W STAROKRZEPICACH PRZY UL. OLESKIEJ
  Wyświetleń: 214
 794. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Wyświetleń: 209
 795. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 204
 796. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Wyświetleń: 200
 797. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i NN )...
  Wyświetleń: 200
 798. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Wyświetleń: 199
 799. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 198
 800. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 187
 801. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 176
 802. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Wyświetleń: 172
 803. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 168
 804. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Wyświetleń: 167
 805. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Wyświetleń: 166
 806. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Ogrodowej, Krótkiej i Ciasnej
  Wyświetleń: 164
 807. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 160
 808. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 154
 809. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 147
 810. Mały Grant 2020 - upowszechnianie sportu - prowadzenie drużyn piłki nożnej
  Wyświetleń: 123
 811. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 111
 812. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Wyświetleń: 110
 813. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Wyświetleń: 102
 814. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 95
 815. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Wyświetleń: 94
 816. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Wyświetleń: 91
 817. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Wyświetleń: 84
 818. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Wyświetleń: 74
 819. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Wyświetleń: 48
 820. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Wyświetleń: 44
 821. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Nadrzecznej
  Wyświetleń: 39
 822. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Muznerowskiego i 3-go Maja
  Wyświetleń: 30
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl