Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej

Strona archiwalna

 

Krzepice, 07 czerwca 2017 roku

GKR.6733.003.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 06 czerwca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej – łączącego planowany kanał w ulicy Częstochowskiej z istniejącym kolektorem deszczowym zlokalizowanym na działce 1713, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 1649/1, 1710/2, 1707 i 1713, położonych w Krzepicach.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które skutkować będzie prawomocnością decyzji tj. brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach.

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  07-06-2017 15:25
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 2231
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl